Cena nafte znamke WTI je od 13. februarja zrasla za 3,6 odstotka, cena nafte znamke Brent pa je od 12. februarja zrasla za 2,8 odstotka. Zaradi razlik v stopnjah rasti cen prej omenjenih znamk nafte se je zmanjšala tudi razlika v cenah, ki trenutno znaša tri ameriške dolarje za sod. Višja rast cen nafte znamke WTI koristi ameriškim podjetjem, ki pridobivajo nafto, a zaradi tega hkrati zmanjšuje konkurenčno prednost ameriških rafinerijskih podjetij.

Železova ruda z višjo kvaliteto se je od začetka meseca podražila za 7,1 odstotka, cena železove rude z nižjo kvaliteto pa je v istem obdobju zrasla za 6,4 odstotka. Trenutna premija, ki jo plačajo vlagatelji za pravico do nakupa kvalitetnejše železove rude, je 23,8 odstotka, kar je 25,3 odstotnih točk manj kot na začetku leta. Padec omenjene premije pomeni, da se lahko pričakuje izboljšanje rezultatov poslovanja podjetij, ki pridobivajo pretežno železovo rudo z nižjo kvaliteto.

Od 9. februarja naprej rastejo cene zlata (za 2,8 odstotka), srebra (za 3,1 odstotka) in platine (za 3,8 odstotka). Omenjene surovine postanejo še posebno zanimive za vlagatelje v času rastoče inflacije.

Vse zgoraj navedene cene in spremembe cen se nanašajo na 15. februar in so merjene v ameriških dolarjih. Ameriški dolar oziroma depreciacija le-tega glede na ključne svetovne valute je pravzaprav eden pomembnih razlogov za rast cen surovin, ki so merjene v ameriških dolarjih in rastejo, ko ta valuta izgublja vrednost. Razlog, zakaj se to dogaja, je ta, da surovine postanejo dostopnejše za kupce iz držav, katerih valuta ni ameriški dolar oziroma niso vezane na ameriški dolar.

Med drugimi dejavniki za rast cen surovin velja omeniti gospodarsko rast, katere napovedi so še vedno optimistične in ki jo usklajeno opažajo ključna svetovna gospodarstva, ter že omenjeno rast inflacije, in sicer zato, ker v času rasti inflacije postanejo surovine zanimiva naložba z vidika ohranjanja realne vrednosti premoženja.

Rast cen surovin koristi podjetjem, ki pridobivajo surovine. Velja pa omeniti, da omenjena podjetja že zdaj opažajo nadpovprečne rezultate poslovanja, čeprav sezona objav rezultatov poslovanja še ni zaključena. Na dan 16. februar imajo podjetja iz sektorja energetika najvišjo rast tako prihodkov kot tudi čistega dobička, podjetja iz sektorja surovine in predelovalna industrija pa drugo najvišjo rast prihodkov in četrto najvišjo rast čistega dobička.