Soteska Vintgar je vse bolj priljubljena izletniška točka, skozi katero se je mogoče podati tako iz Podhoma v občini Gorje kot z Blejske Dobrave v občini Jesenice. Nobeden od dostopov za tako številčen obisk, na leto ga obišče okoli 300.000 ljudi, ni primeren.

Da bi razbremenili nevzdržne prometne razmere v Podhomu, so po besedah župana občine Gorje Petra Torkarja pripravili podrobni prostorski načrt, ki bo podlaga za ureditev parkirišč in sanitarij. Poleti pred vstopno točko in v njeni okolici parkira do 500 avtomobilov in tudi več kot 30 avtobusov na dan. Po novem načrtu bi tam uredili parkirišča za največ 180 osebnih vozil in 11 avtobusov, drugi pa bi lahko parkirali pred vasjo na degradiranem območju ob železniški progi približno 600 metrov stran. »Želimo poskrbeti, da se okoliškim prebivalcem zaradi množičnega obiska soteske ne bi znižala kakovost življenja, hkrati pa turistom ob obisku zagotoviti varnost in polno doživljanje naravnih lepot,« pravi Torkar.

Domačini, ki so se zbrali v civilno iniciativo Vršče, pa občinskim načrtom nasprotujejo, svoje ogorčenje so strnili v peticijo s 152 podpisi. »Prostorski načrt je neprimeren, nepremišljen in bi grobo posegel v naše naravne, kulturne, turistične in urbanistične danosti, s katerimi občina Gorje predstavlja utrip kraja in njegovih občanov in občank,« menijo, zato so podvomili v zakonito ravnanje občine in ga dali v presojo pristojnemu ministrstvu.

Ministrstvo občini očita nezakonitosti

Ministrstvo za okolje in prostor je v ravnanju občine odkrilo kar nekaj neskladnosti z zakonodajo. Pred javno razgrnitvijo prostorskega načrta na ministrstvu niso prejeli v pregled okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka načrta, zaradi česar niso podali mnenja o ustreznosti, kot določa zakonodaja, občina pa po razgrnitvi načrta ni preučila pripomb javnosti in se do njih opredelila. Ministrstvo je zato občino pozvalo, naj nezakonitosti odpravi, sicer bo na ustavnem sodišču sprožilo presojo ustavnosti in zakonitosti omenjenega prostorskega načrta.

Civilna iniciativa z alternativnimi predlogi

Nad opozorilom ministrstva so na občini Gorje presenečeni. Jožica Lužnik, višja svetovalka za okolje in prostor, pojasnjuje, da dopolnjenega osnutka prostorskega načrta ministrstvu še niso poslali zato, ker se občina še ni opredelila do mnenj občanov. »Ko bomo to storili, bodo dopolnjen osnutek dobili vsi nosilci v prostoru. Okoljsko poročilo smo nameravali ministrstvu posredovati sočasno, a bomo to storili danes,« je zagotovila včeraj. »Postopek enostavno še ni v tej fazi,« dodaja.

Civilna iniciativa je predlagala, da bi občina parkiranje uredila drugod, ne pred vstopom v Vintgar. Navajajo obstoječa začasna ali trajna parkirišča pri Lipu Bled, zasebno parkirišče v Grabnu v Spodnjih Gorjah s privolitvijo in v dogovoru z lastnikom, parkirišče pri Gozdnem gospodarstvu Bled. »S tem bi rešili prenasičenost in preobremenjenost lokalnega in turističnega prometa v Podhomu. Na obrobju Podhoma pa bi bilo lahko parkirišče ob železnici proti Bledu, od koder bi z električnimi ali drugimi vozili prepeljali obiskovalce do Vintgarja,« predlagajo.

Tisti bolj vitalni bi se lahko s parkirišč odpravili tudi peš po novih pločnikih v Podhomu in Gorjah, ki jih je zgradila občina. Turisti bi tako kraj doživeli bolj celovito, domačini pa bi lažje razvijali lokalni turizem in mimoidočim prodajali lokalne pridelke in izdelke, še dodajajo v civilni iniciativi. Občina se uradno do njihovih predlogov še ni opredelila. Župan Torkar pa opozarja, da bi takšni načrti zahtevali večje posege in več časa do uresničitve, kar bi kaotično prometno stanje od pomladi do poznega poletja vzdrževalo vsaj še nekaj let.