»Stanovalci doma dr. Janka Benedika smo zaskrbljeni,« pravi Janez Rozman, ki to skupino predstavlja tudi v svetu zavoda. Po tem, ko je direktorica Sonja Resman tudi zaradi pritiskov sveta zavoda za uvedbo dveh vodstvenih delovnih mest podala odstopno izjavo, ta po potrditvi na občinskem svetu čaka še soglasje ministrstva. »Spremembe prinašajo podražitev. Dve novi delovni mesti, ki ju želi uvesti svet zavoda, bi vsakega stanovalca zgolj z osnovno oskrbo stali dodatnih 30 evrov na mesec,« pravi Rozman, direktorica pa dodaja: »Za dementne stanovalce bi se stroški oskrbe zagotovo dvignili za 80 do 100 evrov na mesec.«

Kot smo poročali, je svet zavoda pristojnost organizacije dela in sistemizacije delovnih mest doma z direktorice prenesel kar nase, saj direktorica kljub neuradnim predlogom ni uvedla delovnih mest namestnika direktorja za področje zdravstvene nege in pomočnika direktorja. »Če bi imela uraden sklep bodisi sveta zavoda bodisi pristojnega ministrstva, naj delovni mesti sistematiziram, bi to storila,« pravi Resmanova. Brez tovrstne avtonomnosti pa ne more opravljati svojih obveznosti in prevzeti odgovornosti za zakonitost dela in poslovni uspeh doma.

O soglasju k odstopu direktorice na ministrstvu za socialne zadeve še niso odločali. Menijo pa, da mora imeti zavod v skladu s kolektivno pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva namestnika direktorja za področje zdravstvene nege, kar je ustrezno urejeno v večini domov za starejše. Ti namreč opravljajo vedno večji del zdravstvenih storitev, ker postaja struktura uporabnikov in njihovih potreb čedalje zahtevnejša. To so, pravi direktorica, pojasnili tudi njej, a pogreša uradni poziv, s katerim bi lahko to vprašanje uredila in pri stanovalcih upravičila povišanje oskrbnin.

Stanovalci doma pa se bojijo, da tako pozornega vodstva v primeru potrditve odstopa Resmanove ne bodo več dobili. Svojci stanovalcev pa že nekaj časa opažajo nemirnost zaposlenih, ki se pojavlja po nesoglasjih med vodstvom in svetom zavoda in ga občutijo tudi stanovalci, pravi Mirka Šmitek.