Delo direktorice Doma dr. Janka Benedika Radovljica bo Sonja Resman opravljala do končne odločitve ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o njenem odstopu. Ustanoviteljica radovljiškega doma starejših je namreč država, direktorja pa imenuje in razreši svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti.

Dve vsiljeni delovni mesti

Razlog za svoj odstop Resmanova pojasnjuje z dogodki, ki sežejo v lanski oktober, ko je za zaprtimi vrati svet zavoda pristojnost organizacije dela in sistemizacije delovnih mest doma z direktorja prenesel na svet zavoda. Po mnenju direktorice je to v nasprotju s statutom, zakonodajo in njeno pogodbo o zaposlitvi. »Ker mi je odvzeta avtonomnost pri organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest doma, ne morem opravljati svojih obveznosti, hkrati pa ne morem prevzeti odgovornosti za zakonitost dela in poslovni uspeh doma,« pojasnjuje direktorica.

Svet zavoda naj bi v to potezo vodil direktoričin upor ob želeni sistemizaciji delovnega mesta namestnika direktorja za področje zdravstvene nege. Zakonodaja in normativi zdravstvene zavarovalnice ga ne predvidevajo, s soglasjem pristojnega ministrstva za delo pa so ga v radovljiškem domu ukinili leta 2014. »Prav tako sem prejemala namige, naj sistemiziram pomočnika direktorja, zakaj, mi ni bilo točno pojasnjeno. Že eno vodstveno delovno mesto bi pomenilo podražitev cene oskrbe, sistemizacija dveh pa znatni dvig cene.« Prav zato je predlagala razrešitev članov sveta zavoda, vendar ji z inštitucij, ki jih člani zastopajo, pojasnjujejo, da za to ni pravne podlage.

S kakšnim namenom je svet zavoda tudi z odvzemom pristojnosti direktorici na področju sistemizacije delovnih mest želel v domu uvesti omenjeni funkciji, ni znano. Predsednica sveta zavoda Lidija Kaučevič Pohar je na Dnevnikova vprašanja odgovorila, da do izdaje mnenja ministrstva ne daje izjav.

Stanovalci podpisovali peticijo

V nesoglasja med direktorico in svetom zavoda so se vpletli tudi stanovalci doma, ki so radovljiškemu županu Cirilu Globočniku ta teden poslali peticijo s podpisi in pozivom, naj direktorica ostane. A župan opozarja, da odločitev ni v pristojnosti občine, direktorica pa svoje odstopne izjave ni umaknila. »Z delovanjem doma pod vodstvom Resmanove je zadovoljna večina stanovalcev,« je opozoril Janez Rozman, ki to skupino zastopa v svetu zavoda. Prepričan je, da novi delovni mesti nista potrebni, »saj direktorica popolnoma obvlada situacijo s pomočjo vodij enot za vsako področje…« Ob tem opozarja tudi na nesprejemljive podražitve. »Oskrbnine bi se dvignile za približno en evro na dan zgolj za osnovno oskrbo,« ugotavlja Rozman in opozarja, da večina stanovalcev potrebuje mnogo več pomoči, za katero bi zneski na položnicah skokovito narasli.

Iz doma odšlo preveč zaposlenih

»Iz našega izjemno kakovostnega doma za starejše je v zadnjem času odšlo preveč zelo kakovostnih zaposlenih. Gre za poklicno skupino, ki na področju svoje dejavnosti daje vse od sebe. Menim, da je treba odstop direktorice sprejeti,« pa opozarja občinska svetnica in predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman. Dodaja, da povzema mnenje »vseh izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v tem domu«, in napoveduje redni strokovni nadzor pravilnosti in oskrbe v tej ustanovi.

Direktorica Resmanova preteklih kadrovskih težav, ki so vodile v odhode nekaterih zaposlenih in preobremenjenost tistih, ki so ostali, ne zanika. Delovno silo je zaradi pomanjkanja bolničarjev na trgu dela in dejstva, da gre za zahtevno delo, težko dobiti, pravi. A najhujše pomanjkanje kadrov so, zatrjuje, premostili. Zaposlenim pa so podaljšali dnevni delovnik, kar po njenem optimizira delo in zaposlenim podaljšuje tudi čas počitka.