Mestna občina Kranj bo morala ponoviti razpis za komunalno ureditev območij Mlaka in Britof - Predoslje. Kljub pogajanjem z izvajalci so njihove ponudbe za kar 5,7 milijona evrov presegle zagotovljenih 11 milijonov evrov občine. Župan Boštjan Trilar novi razpis obljublja že marca in ob uspešnem izidu začetek gradnje jeseni. A ob tem se postavlja vprašanje, ali je ta scenarij glede na tako visoke ponudbe uresničljiv. Vsak dodaten zaplet bi ogrozil težko pričakovano gradnjo na območju Kranja z okolico, kjer bi zgradili 17 kilometrov kanalizacije in poskrbeli za vodovod, tako da bi bilo kar 97 odstotkov prebivalcev priključenih na čistilno napravo.

Glede na to, da občini zaradi zapletov pri komunalnem urejanju v proračunu ostaja na milijone evrov, hkrati pa ima še kar nekaj manevrskega prostora pri zadolževanju, se pojavlja vprašanje, zakaj se v županstvu ne lotijo še kakšne druge naložbe. Trilar odgovarja, da je pred Kranjem leto velikih projektov in da imajo evropski projekti pri tem prednost, ker je vložek občine pri tem oplemeniten z evropskim in državnim denarjem. Zato so se na občini recimo odločili, da bodo vrtec v Bitnjah gradili v javno-zasebnem partnerstvu, čeprav bi lahko to gradnjo podražilo za pol milijona evrov.

Končne odločitve ni niti o drugem večjem projektu, prenovi nekdanje stavbe srednje šole, ki jo je začel tik pred volitvami prejšnji župan Mohor Bogataj, Trilar pa takoj ustavil in v treh letih delno spremenil koncept prenove stavbe, kjer naj bi bila osnovna šola in vrtec. Letos je po besedah Jakoba Klofutarja (Več za Kranj) pred vrati kranjskih vrtcev ostalo kar 200 otrok, v prihodnjih letih pa bo vpis velik. Glede na to, da mora projekt skozi celotno proceduro odobritve, ter ob pogostih zapletih z razpisi bo šele čas pokazal, ali bo do konca mandata župana dejansko prišlo do začetka prenove.

Je denar ali ga ni?

Mestna občina Kranj je imela sredi januarja na bankah za okoli štiri milijone evrov depozitov. To pa so, pojasnjujejo na občini, likvidnostni presežki zaradi nižje porabe v letu 2017 in nakazil države konec leta. Občini je denar ostal tudi leta 2016.

Trilar je od Mohorja Bogataja nasledil 22,5 milijona evrov dolga, v prvem letu županovanja pa je zaradi dokončanja največjega komunalnega projekta (Gorki 1) v zgodovini mesta dolg narasel še za slabih 8 milijonov. V letih 2016 in 2017 občina ni izkoristila načrtovane zadolžitve za skoraj 3,5 milijona evrov, po drugi strani pa so za gradnjo telovadnice v Stražišču izbrali precej dražje javno-zasebno partnerstvo.

Letos naj bi se zadolženost Kranja povečala za 5,4 milijona evrov na račun novih naložb, skupaj naj bi imela občina konec leta 28,6 milijona evrov dolgov. Pogoj: uresničenje za zdaj še predvidenih projektov, ki pa očitno niso gotovo dejstvo. Na zadnji seji mestnega sveta je svetnik SD Jani Černe podvomil o nujnosti izvedbe Trilarjevih projektov in predlagal, da se občinski denar raje nameni za gradnjo vrtca v Bitnjah, ki je bil v razpravi za vse stranke in svetniške skupine ocenjen kot nujen.