Eden izmed poklicev, ki se bodo gradili na vajeništvu, je tudi papirničar. Za ta poklic se obuja izobraževanje po več kot 15 letih zaradi velikih potreb industrije.

Kar šest slovenskih papirnic zaposluje 2000 ljudi, v treh letih pa bodo potrebovali še 500 novih zaposlenih. Papirniška industrija se je tako že pred nekaj leti zavedela problema pomanjkanja izobraženega kadra in se odločila za proaktivnost. Na Gospodarski zbornici so osnovali papirniško šolo in posebej še srednješolski program na Srednji poklicni šoli za Bežigradom v Ljubljani.

Papirniška šola ali začetek kariere

Papirniška šola se izvaja kot stourni program, kamor največkrat podjetja usmerijo na novo zaposlene, da pridobijo osnovni, a celostni vpogled v proces proizvodnje in deloma predelave papirja. Vstopnih pogojev ni, vsekakor je dobrodošla vsaj poklicna izobrazba, v prednosti je tehnično znanje. Program se izvaja na Inštitutu za celulozo in papir v Ljubljani, v času šolanja pa slušatelji obiščejo vseh šest papirnic in se tudi praktično poučijo o določenih vsebinah ter si ogledajo razlike med procesi, vhodnimi materiali in končnimi izdelki različnih papirnic. Papirniška šola se po novem, od letos, lahko zaključi z NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija), ki je mednarodno veljavna listina o tem, da je posameznik usposobljen za poklic papirničarja.

Triletni vajeniški izobraževalni program papirničar je formalno izobraževanje, ki se bo izvajalo na Srednji poklicni šoli Bežigrad.  V ta program se lahko vpiše vsak, ki je končal osnovno šolo, torej 14-letnik, ali pa odrasli, ki bi želel končati poklicno šolanje ali pa svoj poklic že ima in se želi prekvalificirati,« je pojasnila Petra Prebil Basin, direktorica Združenja papirništva pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 Vajeništvo je priložnost tudi za odrasle

Postopek za prijavo na šolanje za papirničarja je zelo enostaven. »Bodoči vajenec mora najprej izbrati podjetje, kjer želi opravljati prakso. Tja gre na razgovor, seveda s starši, če je še mladoleten. Ko se v podjetju dogovorijo za opravljanje vajeništva, dijak, podjetje in šola sklenejo tako imenovano vajeniško pogodbo. Kontakti podjetij in druge koristne informacije o poklicu, vajeništvu ter podjetjih v papirništvu so tudi na spletni strani papirnistvo.si.«

Vajeništvo je priložnost tudi za odrasle, poudarja poznavalka papirniške panoge Petra Prebil Basin. To velja predvsem za tiste, ki se želijo prekvalificirati ali pač končati šolanje. Šola posamezniku prizna vse že opravljene splošne predmete v predvidenem obsegu ur, potrebnih za poklicno stopnjo, tako da dokonča manjkajoče vsebine pri splošnih predmetih ter strokovne, papirniške vsebine in pridobi poklic papirničar.

Paleta tehničnega znanja

V Združenju papirništva zelo pozdravljajo vajeništvo kot način izobraževanja, saj dijaki že v času šolanja ob mentorju ugotovijo, ali jim ustreza poklic, način dela, delovne razmere in sodelavci. Podjetja so zelo zainteresirana za zaposlitve teh vajencev, saj dobijo kader po svoji meri. »Tako imajo vajenci praktično zagotovljeno zaposlitev,« poudarja Prebil-Basinova.

 Promocijska akcija novega programa izobraževanja je tudi nujna posledica situacije, v kateri je panoga.  Širša javnost, sploh mladi, papirniško dejavnost relativno slabo poznajo, čeprav gre za uspešno, izvozno usmerjeno industrijo. Zato so se pri GZS odločili za promocijsko akcijo, ki predstavlja tako panogo papirništva, poklice v papirništvu, promovira papir kot usmerja, kako se lahko izobražuješ za papirništvo, ter razlaga, kako širok izbor tehničnega znanja vključujejo poklici v papirništvu.

»Oblikovali smo zanimiva slogana Postani car, papirničar, kajti gre za dejavnost, kjer dejansko lahko posameznik hitro strokovno in osebnostno napreduje in postane 'kapaciteta' na strokovnem področju, če je motiviran. Delo je multidisciplinarno in dinamično. Drugi slogan je Za vedno je vredno, s katerim nagovarjamo stalnost zaposlitve, ki jo ponujamo,« je pojasnila sogovornica.

 Akcijo so predstavili na papirnicam bližnjih osnovnih šolah, v okviru Združenja papirništva pri GZS so se kot zaposlovalci predstavljali tudi na sejmu Informativa.

Vse aktivnosti bodo dosegle vrhunec ob informativnih dnevih, ki so namenjeni predstavitvam izobraževalnih programov.

 Vstopnica za fakulteto

Papirniška industrija poudarja, da je omenjeni program šele začetek in uvod v izobraževalno shemo. Papirnice potrebujejo tako poklicno izobražene kot tudi tehnike in visoko in višje izobražen kader. Pridobitev poklica papirničar tako ne pomeni, da bo posameznik obstal na poklicni stopnji, temveč bo svoje šolanje in znanje v stroki lahko nadalje nadgrajeval, če bo le motiviran za to.