V zadnjih letih so skorajda vse nove kapacitete za institucionalno varstvo starejših v Ljubljani zagotovila zasebna podjetja, zdaj pa se v gradnjo doma za starejše občane podaja eden izmed javnih zavodov, Dom upokojencev Center. V Dravljah načrtujejo manjšo dislocirano enoto, v kateri bo prostora za 70 starostnikov. Nekaj oskrbovanih stanovanj bo namenjenih tistim, ki si želijo varnega in aktivnega staranja, predvsem pa bo nova pridobitev ponudila optimalne pogoje za specifično delo z osebami z demenco. Računajo, da bodo namestili dve skupini s po 12 starostniki z demenco.

»V naših enotah na Taboru in Poljanah vidimo, da žal za stanovalce, obolele z demenco, ne moremo stoodstotno zagotavljati takšne oskrbe, kot menimo, da si jo vsak starostnik zasluži, saj sta domova starejša, velika in neprilagojena,« je odločitev za naložbo pojasnila Jera Grobelnik, direktorica Doma upokojencev Center. Po njenem prepričanju imajo manjše enote številne prednosti, varovana stanovanja pa so dodali zaradi zanimanja na trgu in zato, da bodo pomagala finančno vzdrževati delovanje nove enote.

Zmagala je funkcionalnost

Namestnica direktorice Zlata Marin, ki je prevzela projekt, je začela februarja lani s predstavniki Mestne občine Ljubljana iskati ustrezno parcelo glede na lokacijo, namembnost in ceno. Razmeroma hitro so našli zazidljivo občinsko zemljišče na križišču Regentove ceste in severne obvoznice v Dravljah, ki pa je bilo na drugi strani premajhno za to, kar so si zamislili v Domu upokojencev Center. Marinova je zato pristopila še do lastnika sosednje parcele, ki je brez večjih pomislekov privolil v prodajo svoje zemlje.

Sledila je priprava razpisnih pogojev, pri čemer jim je pomagala Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Objavili so javni arhitekturni natečaj in do sredine julija prejeli kar 14 elaboratov s precej različnimi rešitvami. »Arhitekti so imeli zahtevno nalogo, saj gre za lokacijo z veliko omejitvami in parcelo specifične oblike. Na sredini je ožina, pa tudi naročnik je podal veliko zahtev,« je strnil predsednik ocenjevalne komisije Rok Benda in poudaril, da so težko izbrali zmagovalca. Nagradili so polovico del, ker je bil poudarek na funkcionalnosti objekta, pa je zmagal terasasti blok Ateljeja S in njihovih zunanjih sodelavcev.

»Seveda si vsak arhitekt želi, da je objekt čim lepši, vizualno spodoben, ampak mi se držimo načela, da je treba ustreči ljudem, da je objekt funkcionalen in da služi svojemu namenu,« je komentiral prvopodpisani arhitekt Branko Smolej, ki je med drugim eden izmed avtorjev najvišje slovenske stavbe – Kristalne palače v BTC.

Kmalu še drugi razpis

Pogodbo z zmagovalci so že podpisali, v kratkem pa naj bi javni zavod objavil še razpis za izbor izvajalca gradbenih del. »Malo prehitevamo, ampak mislim, da bomo maja 2018 že na terenu in da bomo konec leta 2019 lahko odprli vrata,« je zadovoljno napovedala Zlata Marin.

Tudi Grobelikova trdno verjame, da bo to navdihujoča zgodba o uspehu, sploh zdaj, ko jim je uspelo dobiti še znatno podporo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odobrili so jim 2,5 milijona evrov, ki jih bodo po besedah ministrice Anje Kopač Mrak zagotovili v proračunih za naslednje leto in za leto 2019. Ker pa to še ne bo dovolj za približno štirimilijonski objekt, bo moral konkreten delež prispevati tudi Dom upokojencev Center. Gospodarna direktorica je povedala, da to ne bo težava, saj se pripravljajo na naložbo že več kot eno leto. Dobili so tudi nekaj donacij, končno finančno konstrukcijo pa bodo predstavili do konca leta.