Črnomaljski občinski svetniki bodo na današnji seji ponovno razpravljali o problematiki vrtčevske enote Majer, na katero so konec leta opozorili nekateri starši, in gradnji novega vrtca na Loki.

Kot smo poročali, je šolski inšpektor 1. decembra lani pri pregledu več kot dvajset let starega montažnega objekta ugotovil vrsto nepravilnosti ter ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal izbris enote iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov. Ministrstvo odločitve še ni sprejelo, medtem v enoti na Majerju odpravljajo pomanjkljivosti, občina pa se že pripravlja na gradnjo novega vrtca na Loki, s čimer bi rešili tudi problematiko malčkov z Majerja, vendar šele v letu 2019/2020.

»Komisija ministrstva si je 25. januarja ogledala objekt vrtca in pregledala dokumentacijo. Odločitev o predlogu inšpektorata bo znana v kratkem,« so povedali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V enoti, ki jo v treh oddelkih obiskuje 30 otrok prvega starostnega obdobja, so manjše pomanjkljivosti že odpravili. Tako so vratna stekla zavarovali s folijo proti razbitju, zavarovali premične rebraste radiatorje, popravili izplakovalnik, namestili ročno prho s toplo vodo. Glede večjih posegov, kot sta širjenje sanitarij in zunanjega igrišča, pa ravnateljica vrtca Otona Župančiča Petra Pezdirc Stopar, pod katerega spada enota Majer, v gradivu za današnjo sejo pojasnjuje, da se jim večja vlaganja ne zdijo smiselna, dokler ne bo jasna odločitev ministrstva.

»Menimo, da je čas, da enota Majer v bližnji prihodnosti zaključi svojo pot. Res pa je, da že vrsto let rešuje prostorsko stisko vrtca in z njeno pomočjo lahko vrtec zagotovi varstvo vsem predšolskim otrokom, katerih starši prosijo za vpis,« pravi. Vrtec je 1. decembra lani tudi presegel rok 20 let, kolikor lahko po pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih začasno deluje v nenamenski stavbi. Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič ob tem poudarja, da na Majerju nikakor ne gre za zabojnik, ampak za Marlesov montažni objekt, ki pa je bil v 90. letih res grajen za druge namene (za potrebe begunskih otrok).

Bo vrtec začasno v dijaškem domu?

Če bo ministrstvo zaprlo enoto na Majerju, bo morala občina najti druge prostore za tri oddelke, ki pa jih v preostalih vrtcih prav tako ni. Poleg tega bo v času novogradnje na Loki treba nekam preseliti še pet oddelkov iz tamkajšnjega vrtca. Predvideno je namreč, da bi stari montažni del vrtca na Loki porušili in na njegovem mestu zgradili novega z desetimi oddelki ter ga povezali s preostalim delom, kjer delujejo štirje oddelki. Najbolj verjetna začasna rešitev je nekdanji dijaški dom, kjer so predstavniki vrtca že opravili pregled in ugotovili, da bo treba en prostor še prilagoditi. A kot pravi Čemas-Stjepanovičeva, tudi v dijaškem domu pogoji niso idealni, prostori naj bi bili celo manjši kot na Majerju, ni primernih parkirišč niti zunanjega igrišča.

Občinski svet je na decembrski seji že sprejel sklep, da bo občina nov vrtec gradila v javno-zasebnem partnerstvu. Ker pa še ni znano, ali bo vrtec zidan ali lesen, tudi o višini investicije še ni mogoče govoriti, dodaja županja. »Te dni bomo preverili trg in objavili poziv morebitnim partnerjem, pripravili akt o javno-zasebnem partnerstvu in predinvesticijsko zasnovo. Vse to bi lahko obravnavali že na marčevski seji, najkasneje v maju objavili razpis za izbiro izvajalca ter septembra z njim podpisali pogodbo. Če bo šlo brez zapletov, predvidevamo selitev v novi vrtec med šolskim letom 2019/2020.«