Župan Boštjan Trilar je najprej predvidel, da bodo mestne svetnice in svetniki že ta teden podprli predlagani projekt javno-zasebnega partnerstva za gradnjo vrtca v Zgornjih Bitnjah, kjer stoji 45 let star dotrajan vrtec s premalo oddelki. Toda predstavniki strank oziroma svetniških skupin so že pred sejo izrazili dvome o tem, ali je to res najboljša rešitev.

Trilar je zato na seji sveta predlagal, da ne odločajo po hitrem postopku, in zatem javno-zasebno partnerstvo z enim od dveh promotorjev, ki sta ponudila, da zgradita prepotreben vrtec, predstavil kot odlično priložnost. V vrtcu je trenutno 42 otrok, še en oddelek deluje v gasilskem domu.

Jakob Klofutar (Več za Kranj) je ob tem opozoril, da so v javnem zavodu Kranjski vrtci morali odkloniti 216 otrok, kar po njegovi oceni pomeni, da ima okoli 170 družin zdaj veliko skrbi in težav z varstvom otrok. Izračuni kažejo, da jih bo v prihodnjih letih še več. Svetniki se spričo tega strinjajo, da je nov vrtec nujno treba zgraditi.

A skoraj vsi sodelujoči v burni razpravi so opozorili, da bi občina s takim partnerstvom objekt preplačala oziroma ga kupila za bistveno več denarja, kot če bi se za gradnjo okoli 1,6 milijona vrednega vrtca zadolžila sama.

Župan je skušal svetnike prepričati, da se je v prihodnje bolje zadolžiti za projekte, kjer se občinski vložek »oplemeniti« z državnim in evropskim denarjem. Zato bi res vrtec gradili dražje, a bi dokaj omejene možnosti kreditiranja letos in v prihodnjih letih izkoristili za projekte, kot so avtobusna postaja, komunalno opremljanje, kolesarske steze, stanovanjska soseska.

Svetniki: Občina naj raje išče koncesionarja

Kljub temu da noben od teh projektov in načrtov še ni pred uresničitvijo, je Trilar zagotovil, da bodo uresničeni. Res pa je, da te obljube niso skladne z njegovo napovedjo, da na naslednjih volitvah ne bo več kandidiral. Do konca njegovega mandata je namreč vse te objekte nemogoče uresničiti in bodo padli na pleča naslednjega. Glede vrtca pa je Trilar prepričan, da bi ga zgradili že letos, če bi svetniki sledili njegovemu scenariju.

Svetniki in svetnice so opozorili na verjetnost, da bi ob takem javno-zasebnem partnerstvu občina plačala tudi stroške zadolževanja izbranega partnerja, namesto da bi cenejši način našla sama. Prav tako so ponovno zadolžili mestno upravo, da skuša najti koncesionarja za vrtec, saj bi bila to po njihovem prepričanju najcenejša rešitev za občinski proračun.

Zaradi vseh teh neznank mestni svet ni glasoval o županovem predlogu, da bi vrtec v Bitnjah gradili v javno-zasebnem partnerstvu. V razpravi so svetniki tudi poudarili, da med želenimi in načrtovanimi projekti ni noben nujnejši od vrtca in ga je zato treba zgraditi na najbolj racionalen način.