Starši otrok, ki obiskujejo črnomaljski vrtec na Majerju, so povzdignili glas. Dovolj jim je neustreznih razmer v »zabojniku« pri nekdanji razpadajoči vojašnici. Svetla točka so zgolj zaposleni, ki skušajo malčkom polepšati bivanje, kolikor je to pač mogoče, dodaja oče malčice Darjan Grudnik. V začetku novembra se je z odprtim pismom obrnil na županjo Mojco Čemas Stjepanovič. Po številnih pismih, ki so romala sem in tja, ter podpisovanju peticije za zaprtje vrtca je na poziv županje v začetku decembra vrtec obiskal tudi inšpektor za šolstvo. Odločbo na občini še čakajo, ob tem pa pripravljajo načrte za gradnjo novega vrtca na lokaciji sedanjega na Loki, kamor naj bi se nato preselili tudi malčki z Majerja. O novogradnji so razpravljali tudi občinski svetniki 20. decembra in odločili, da bodo 14-oddelčni vrtec gradili v javno-zasebnem partnerstvu. Če bo šlo brez zapletov, bi se malčki lahko vanj vselili morda že jeseni 2019, pravi županja.

Najprej begunci, nato vrtec

Montažni objekt so na območju nekdanje vojašnice postavili za potrebe begunskih otrok, nato pa konec 90. let v njem »začasno« odprli vrtec s tremi oddelki. Trenutno v njem biva 31 otrok, starih od enega do dveh let.

Inšpektor je med drugim ugotovil, da enota na Majerju izpolnjuje osnovne pogoje glede normativov v zvezi s številom in starostjo otrok v skupini. Treba bo dodatno urediti sanitarije pa tudi zunanje igralne površine, teh imajo otroci na voljo le okoli 40 kvadratnih metrov, moralo pa bi jih biti vsaj 15 kvadratnih metrov na otroka. Ob inšpektorjevem obisku so bili v igralnici nameščeni nezavarovani premični radiatorji, pa tudi vratna stekla niso bila zavarovana pred razbitjem (s folijo). Vrtec je začel delovati 1. decembra 1997. Ker gre za nenamensko stavbo, bi lahko bil vrtec v njej zgolj začasno, največ 20 let, torej je ta rok že presegel. Vendar po mnenju županje ne moremo govoriti, da zato vrtec zdaj obratuje »na črno«, saj je vpisan v razvid ministrstva (od leta 2000).

Primernih prostorov za vrtec ni

»Pomanjkljivosti, ki niso terjale večjih posegov, smo že odpravili. Ko bodo vremenske razmere dopuščale, bomo uredili tudi igrišče, o čemer smo se z vodstvom vrtca dogovarjali že prej,« pravi županja in dodaja, da inšpekcijske odločbe na občini še niso prejeli. »Zato ne vemo, kakšne ukrepe bo inšpektor naložil. A če bo treba vrtec zapreti, se bojim, da bodo malčki ostali brez predšolskega varstva, saj drugih primernih prostorov nimamo.«

Inšpektor je po njenih besedah tudi seznanjen, da že od pomladi potekajo priprave na pridobitev ustrezne dokumentacije za gradnjo novega vrtca. Takoj po praznikih naj bi začeli izdelovati idejno zasnovo, ki bo tudi dala odgovor, ali je primernejši zidan ali lesen montažni vrtec. Zato tudi višina investicije še ni znana, dodaja županja.

Da je treba vrtec na Majerju zaradi neprimernih pogojev zapreti in poiskati druge prostore, so tako starši kot Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica vrtca Otona Župančiča, pod katerega sodi enota Majer, občino že večkrat opozarjali. Toda, kot poudarja županja, »nekateri pozabljajo, da zadnjih šest let zaradi gospodarske krize, zniževanja povprečnine, gradnje vodovoda v občini možnosti za novogradnjo ni bilo«.

»Županja naj prevzame odgovornost«

Starši kot eno od možnosti predlagajo prostore v nekdanjem dijaškem domu, kjer sta nekoč že bila dva oddelka vrtca. Po besedah Čemas-Stjepanovičeve bi to lahko bila ena od možnosti, a so tudi tam pogoji neustrezni, cesta je preblizu, težave so s parkiranjem in odlaganjem otrok, ni zelenih površin, ki pa na Majerju so. Županja tako upa, da bo vrtec na Majerju »zdržal« do dokončanja novega na Loki.

A Grudnik odgovarja, da se starši ne bodo ustavili. »Vemo, kakšna bo inšpekcijska odločba. Vrtec bo zagotovo treba zapreti. Takrat bomo zahtevali, da županja prevzame odgovornost in odstopi.«