»Nekatere ugotovitve in stališča Evropske komisije me presenečajo, predvsem zaradi poglobljenih razprav in korektnega odnosa, ki smo ga doslej imeli v tem postopku. Nekatere ugotovitve so presenetljivo netočne ali pomanjkljive,« je v izjavi za medije poudarila ministrica.

Ponovila je, da je sprožitev poglobljene preiskave postopkovno običajen korak v takih primerih. »Ker je Slovenija predložila predlog za spremembo zavez še v času veljavnosti stare odločbe, se zdaj osredotočamo na pogoje, pod katerimi bi bila sprememba zavez mogoča,« je pojasnila.

Mesec dni, ki ga ima Slovenija na voljo za pripravo odziva na pismo komisije, nameravajo po besedah Vraničar Ermanove izkoristiti za zelo intenzivne stike s komisijo na vseh ravneh in za oblikovanje uradnega stališča vlade.