Obstoj hostla Celica, ki je bil tudi danes zaprt, je ogrožen. Ogorčenost nad trenutno situacijo so izrazili predstavniki KUD Sestava, ki so po dolgih letih delovanja ostali na cesti. Zahtevajo, da jim občina nemudoma odpre vrata Celice.

Ker je občina odstopila od pogajanj o prenovi z arhitektom Jankom Rožičem in njegovo ekipo, je vprašljivo, kdaj bo hostel spet odprl vrata, pod kakšnim imenom in kakšen bo program. Na občini kot problematično izpostavljajo, da je Rožič vztrajal, da bi »v pogodbo za projektiranje vpisali tudi odkup imena Celica«. Občina meni, da v tem primeru ne bi mogla izpogajati primerne cene za odkup blagovne znamke, ki je v lasti nekdanjega najemnika. Potem ko je župan Zoran Janković napovedal, da bo Celica vrata spet odprla prvega marca, zdaj na občini pravijo, da niso vezani na ta rok.

Umetniki menijo, da namen občine v resnici ni bil dogovor z Rožičem o prenovi in da mestna oblast ne dela v javnem interesu. To utemeljujejo s potekom pogajanj. KUD Sestava se ves čas zavzema, da mora Celica ostati celovita, odprta in živa. Zato so se strinjali z verzijo pogodbe, v kateri je bil sprva člen, po katerem bi lahko odstopili od pogodbe, če Celica ne bi »imensko in vsebinsko nadaljevala dosedanje opredelitve in poslanstva«. A občina svojega podpisa ni dodala, temveč je, kot so pojasnili v KUD Sestava, ta člen odstranila iz pogodbe.

Ostro nasprotujejo tudi členu, ki se dotika avtorskih pravic. Iz njega izhaja, da bi se morali umetniki odpovedati avtorskim pravicam in da bi lahko občina te pravice potem prenesla na tretjo osebo, pri čemer gre za avtorske pravice na desetine ljudi, torej tudi tistih, ki se z občino ne pogajajo. »Pri takih poslih ne moremo sodelovati,« je dejal Rožič in dodal, da bo vsak poseg v stavbo poseg v umetniško delo. Rožič je ogorčen tudi nad členom, po katerem bi bil v primeru odstopa od pogodbe izvajalec dolžan občini povrniti stroške, povezane z novim razpisom, kot tudi škodo, ki bi nastala občini zaradi zamude. »Naročniku se škoda dogaja zdaj, povzroča pa jo sam,« je dejal Rožič.

Predsednica KUD Sestava Vesna Krmelj je dejala, da so pripravili petletni program v dosedanjih okvirih, a da z občino in Ljubljanskim gradom nikoli niso zares govorili o tem, kaj je program Celice. Na občini pravijo, da do dogovora o programu še ni prišlo predvsem zaradi pogojevanja KUD Sestava in da je bila predlagana cena programa mnogo višja kot lani, kar pa druga stran zanika. Žiga Okorn iz KUD Sestava je občini očital manipuliranje, kar je podkrepil s protislovnimi izjavami nasprotne strani na novinarskih konferencah, in napovedal tožbe. Ocenil je, da bo škoda zaradi zaprtja hostla znašala 10.000 evrov na mesec. Poudaril je še, da je z zaprtjem 15 ljudi izgubilo službo. »Kdo bo prevzel odgovornost za škodo?« se je vprašal.