Piranski župan Peter Bossman je predstavil tri podrobne prostorske načrte za urejanje dobrih enajstih hektarov zemljišč v portoroškem zaledju, in sicer za območja Belokriške ceste, Parka cvetja (nekdanja vrtnarija) in širšega območja ulice Med vrtovi. Poudarja, da se z urejanjem izboljšuje predvsem prometna povezanost zaledja s središčem Portoroža in mestu namenja nove urejene zelene površine. Ne gre pa prezreti, da načrti prinašajo tudi možnost gradnje novih zasebnih hiš, turističnih nastanitev in manjšega hotela.

»Pri pripravi teh prostorskih aktov smo v ospredje postavili neizkoriščen potencial za razvoj Portoroža. Naše prioritete so bile javne površine za srečevanje in druženje krajanov, boljša in tesnejša komunikacija med njimi, ohranitev zelenega značaja tega dela mesta ter seveda vsa infrastruktura za visoko kakovost življenja,« je pojasnil župan Bossman. Vsa zemljišča, ki jih urejajo, so bila že doslej namenjena gradnji, vendar investitorji na njih brez novih prostorskih aktov ne morejo graditi tako, kot si želijo. Občina pa v njih podrobneje opredeljuje, kaj je javni interes, in določa pogoje, pod katerimi bo gradnja objektov dovoljena.

Preplet javnega in zasebnega

Uršula Koren iz Pia Studia, kjer so pripravljali načrte, pojasnjuje, da so vsa tri območja povezali v smiselno celoto, to pa je prineslo tudi priložnost, da ustvarijo povezane javne površine, ki bodo zanimive tako za krajane kot tudi za številne obiskovalce.

Na Belem križu predlagajo novo ureditev krajevnega središča, obstoječe križišče bi spremenili v krožišče. Ob Belokriški cesti načrtujejo drevored in pločnik, ob njej bi dovolili tudi gradnjo 27 novih hiš. Pod portoroškim dijaškim domom, kjer je bila nekoč vrtnarija, bi lastniki zdaj zapuščenih zemljišč dobili zeleno luč za gradnjo manjšega hotela in devetih vil. »Svež navdih soseski daje zasnova arhitektov Sadar in Vuga, krajane pa bo poleg parka, ki bo polepšal dopoldanske urice tudi vrtcu, osnovni šoli in italijanski gimnaziji, razveselila predvidena nova cestna povezava med Senčno potjo in ulico Med vrtovi, ki bo razbremenila promet na območju šol in vrtca,« je pojasnila Korenova.

Tudi pod vrtnarijo bi sedanji oljčniki in vrtovi postali zemljišče za 17 novih hiš, občina bi tam lahko zgradila podzemno garažno hišo in javni objekt z igrišči na strehi. Kaj bodo vanj umestili, še preučujejo. Ulico Med vrtovi pa nameravajo razširiti in jo preurediti v glavno dostopno in sprehajalno pot proti Belemu križu in naprej proti Fiesi.

Pod črto: trije novi podrobni prostorski načrti prinašajo tako nove javne površine kot možnost nove zasebne pozidave. Rešitev ne preseneča, saj so bili med predlagatelji načrtov večinoma zasebni lastniki zemljišč in nepremičninska podjetja. Pobudnik sprememb prostorskih načrtov na območju nekdanje vrtnarije je denimo družba Moravia Steel nepremičnine (hčerinska družba češkega železarskega podjetja v solasti poslovneža Tomaža Subotiča), ki je zemljišče nekdanje vrtnarije nad hotelom Marko in vilo Marija leta 2012 kupila od Istrabenz Turizma. Kot že rečeno, namerava tukaj zgraditi hotel in več vil.

Gradnja v dosedanjih okvirih

Na občini zagotavljajo, da območje gradenj ne bo večje, kot je bilo predvideno v dosedanjih načrtih, prav tako stavbe ne bodo smele biti višje od dosedanjih sedmih metrov in pol. Na območju Belokriške ceste bi nekaj lastnikov s sprejemom novega prostorskega načrta dobilo tudi priložnost za legalizacijo svojih gradenj. Na občini zavračajo pomisleke, da gredo prostorski načrti v smeri legalizacije črnih gradenj. Zatrjujejo, da bi z njimi lahko manjšemu številu lastnikov omogočili zgolj uskladitev tistih objektov, ki so neskladni s sedanjimi načrti.