Piranski občinski svetniki so sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za park Sonce. Ta prinaša okvire za širitev zdravstvenega doma v Luciji, ureditev prostorov za potrebe tamkajšnje krajevne skupnosti, možnost gradnje nove tržnice ter nadaljnjega snovanja parka, ki ga je občina začela urejati že pred leti, domačini pa so ga takoj sprejeli za svojega.

Velika težava: lastništvo

Celotno območje urejanja obsega 4,7 hektarja površin, v prihodnje pa nameravajo na ožjem območju parka med drugim zgraditi še krožno pešpot in tekaško stezo, otroško in košarkarsko igrišče, skate park in prostor za javne prireditve z odrom. Strošek občine za komunalno opremo parka, prometne ureditve in odkupe zemljišč bo po sedanji oceni znašal 2,2 milijona evrov.

Ima pa park vsaj eno veliko težavo – del zemljišč, na katerih stoji, je v lasti Marine Portorož, občina in Marina pa glede zemljiškega spora še nista našli dogovora. Sprejeti prostorski načrt občini zato v skrajnem primeru omogoča tudi razlastitev Marine Portorož. Občina je namreč prepričana, da ima v tem primeru javni interes prednost pred zasebnim.

Zaradi neurejenih medsebojnih razmerij je pred dobrim letom Marina preprečila vstop na del parka, ki stoji na njihovem zemljišču. »Dogovora z občino Piran glede zemljišča v lasti Marine Portorož, ki je del prostorskega načrta, še ni. Drugo branje prostorskega načrta za park Sonce je bilo povsem enostranska odločitev občine in je celo v nasprotju z obstoječim postopkom mediacije, ki poteka med Marino Portorož in občino,« je pojasnil direktor Marine Portorož Sebastjan Selan. Župan Pirana Peter Bossman pa je umestitev točke na sejo občinskega sveta utemeljil s tem, da odnosi z Marino ne smejo zavreti razvoja kraja.

Zemljišča v parku Sonce niso edina nerešena točka med Marino in občino, pomembni odprti vprašanji ostajata še spor glede koncesije in občinski podrobni prostorski načrt za Termalno riviero. Za pripravo slednjega je pobudo dala Marina Portorož, piranski občinski svetniki pa so tudi tega na zadnji seji potrdili v prvem branju.

Načrti tudi za termalno riviero

Marina Portorož termalno riviero načrtuje v neposredni bližini parka Sonce. Načrt, ki so ga svetniki v prvem branju potrdili, ob kanalu Fazan in na kopenskem delu Marine Portorož, današnjem avtokampu in gramoznem parkirišču ob Marini, predvideva gradnjo hotela, termalnega kopališča, parkirne hiše in zunanjih parkirišč ter pripadajočega parka. To bi podaljšalo turistično sezono občine na vse leto in prineslo nove bazenske površine za družine, ki jih sedaj v piranski občini skorajda ni.

Na občini pojasnjujejo, da gre za ambiciozno, celovito in strateško preobrazbo tega dela Lucije, ki bo zagotovila nov gospodarski zagon in razširila turistično ponudbo občine. Krajane, ki so med javno razgrnitvijo podali več pripomb, pa med drugim skrbi, da se bo z večjim številom turistov poslabšala njihova kakovost bivanja, da bodo izgubili pogled na morje s svojih domov, prav tako so izrazili pomisleke, da bi dokončana termalna riviera odžirala posel drugem hotelirjem v občini. Pripravljalci načrta temu oporekajo, saj da bo to ponudba za celotni Portorož, ki bo za svoje polno delovanje nujno potrebovala tudi nastanitve v drugih okoliških hotelih.