Kot so ob tem še pojasnili v ribiški družini, so sulci v Sloveniji najštevilnejši prav v srednji Savi s pritoki (Sora, Ljubljanica in Savinja) in Kolpi. »Zaradi uničevanja habitata je njegova populacija vedno manjša in predvsem ribičem gre zahvala, da se še najdejo kapitalni primerki. Ogroženost sulca je posledica človekovega ravnanja in posegov v njegovo naravno okolje,« so zapisali v ribiški družini. žir