Raziskovalci so sprva videli, kako moški makak domnevno naskakuje košuto, po podrobnejšem preiskovanju vedenja, pa so čez čas ugotovili, da so k temu nagnjene predvsem mlade samice, ki naskakujejo jelene. Svoja razkritja so pred kratkim objavili v reviji Archives of Sexual Behavior.

Japonski makaki tudi sicer živijo zelo povezano s sika jeleni. Jahajo jih za transport in tudi za zabavo, jelene pa v zameno čistijo parazitov in jim prepuščajo odvečno hrano. Da jih uporabljajo kot spolne partnerje, pa je presenetljiva novost.

Raziskovalci so med drugim ugotovili tudi, da so si nekatere mlade samice izbrale jelene, s katerimi ekskluzivno spolno občujejo. Zgodi pa se tudi, da samice zmotijo druge samice med občevanjem z jelenom, da bi jim ga »ukradle«. Da gre za spolna dejanja, raziskovalci sklepajo iz paritvenih klicev mladih samic in vedenja, ko z jeleni ne morejo občevati, ki je enako spolnim frustracijam.

Spolni odnosi med živali različnih vrst sicer niso redki, so pa praviloma posledica pomote ali pa podobnosti med živalmi. Spolni odnosi makakov z jeleni po ugotovitvah raziskovalcev kažejo znake namernosti, razlika med makaki in jeleni pa je prav tako zelo velika. Zakaj je do takšnega spolnega vedenja prišlo, znanstveniki trenutno še ne vedo, imajo pa pet teorij.

Kot prvo sumijo, da so spolni odnosi z jeleni priložnost za mlajše makake, da se izurijo v spolnosti. Poleg tega je predvsem za mlade samičke to priložnost za »varni spolni odnos«, saj se jim ni treba zaplesti s fizično močnejšimi in večjimi samci. S podobno teorijo pojasnjujejo tudi spolne odnose med mladimi samičkami. Sumijo tudi, da gre za zadovoljevanje makakov, ki sicer nimajo spolnega partnerja. Med makaki samci namreč neradi občujejo z mladimi samičkami. Ena od teorij pravi tudi, da so makaki med jahanjem jelenov preprosto ugotovili, da je ob tem možno doživeti spolno ugodje, in to spoznanje sedaj pridno izkoriščajo. Ker pa imajo makaki na različnih območjih različne običaje, dovoljujejo možnost, da gre za posebnost makakov v okolici japonskega mesta Minoh.

Japonski makaki ponekod umivajo hrano, drugod se kopajo v termalnih vrelcih, nekateri pa se celo kepajo s snegom. Raziskovalci se zato sprašujejo, če gre v primeru spolnih odnosov z jeleni za pojav nove kulturne tradicije na območju Minoha, lahko pa gre tudi zgolj za modno muho, ki bo hitro izginila.