Nastal je na pobudo okoljevarstvenikov, ki so z ministrstvom za okolje in prostor prepoznali priložnost za ozaveščanje in izobraževanje prebivalstva o okoljski problematiki, vsebinski podpori in sodelovanju civilne družbe. V Okoljskem centru deluje tudi infotočka, namenjena vsem, ki imajo vprašanja s področja okoljevarstva, obenem je to inkubator, saj prostore lahko uporabljajo okoljske nevladne organizacije in iniciative, ki nimajo svojih prostorov v Ljubljani.

Sami pravijo, da so se v desetih letih znotraj centra rodili bogati in inovativni projekti s področja podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti, trajnostne energetike, krožnega gospodarstva, upravljanja odpadkov, zelenih delovnih mest, ekološkega kmetijstva, šolskih ekovrtov, varstva narave, etične potrošnje, zelenega turizma, skupnostnega upravljanja življenjskih virov in tako naprej.

Članice okoljskega centra so trenutno Cipra Slovenija, Focus, društvo za sonaravni razvoj, Inštitut za trajnostni razvoj, Slovenski E-forum in Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj. K praznovanju in druženju vabijo v sredo ob 16. uri, obiskala pa naj bi jih tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.