(V deželni norišni)

podružnici na Studencu ste pripravljeni 2 posebni, lično prirejeni sobi I. in II. razreda za plačujoče, bolj omikane blazne, kateri ste zdaj še prazni in proti plačilu oskrbnih stroškov za I. ali II razred – na razpolaganje.

Slovenski narod, 14. decembra 1876

Proračun ljubljanskega mesta.

V seji 12. decembra mestnega občinskega zbora ljubljanskega so se posvetovali odborniki o proračunu za leto 1877. Iz predloženega načrta kakor je bil po večini sprejet po več urnem debatiranji, vidno je, da ima ljubljansko mesto 129.773 goldinar. stroškov, a 106.095 gold. dohodkov, torej 23077 gold. primanjkljaja ali deficita na leto! Po predlogu, kakor ga je magistrat zboru predložil bil bi pa ta deficit imel celo 38.814 gld. znašati! Naša tiskovna svoboda nam ne dopušča, da bi o tem gospodarstvu, ki je mesto naše do tacih deficitov pripeljalo, več govorili. (…)

Slovenski narod, 15. decembra 1876

(Preširnova slavnost.)

Koliko morejo slovenski dijaki v Gradci se svojim lepim številom in blaženo slogo doseči, pokazali so iznenadno 7. t. m., to je na večer, ki jih je složne zbral obhajat veseli spomin rojstva našega Preširna, najsvetlejše zvezde na literarnem nebu Slovenstva. (…)

Tedaj se je vrtil v gornjem delu dvorane en del mladine s krasoticami v prijaznem plesnem krogu, drugi pak se bratil pri čašah in navdušeno pogovarjal o boljših časih Slovanstva in posebno Slovenstva in se zibal v onih blagih dneh, ko bo veljala tudi za Slovane – vsa svoboda! In res jeli so uže popevati: »Naprej zastava Slave!« kar stopi strogega očesa policijski komisar po konci – na čelu se mu je svetil v mračnih črtah Šilerjev rek: »denn das Auge des Gesetzes wacht« – in spridi nam to veselje s prepovedjo te pesmi. Se ve, da je moralo to »predrzno« petje takoj utihniti, ker pri omenjenem gospodu ne velja nikakova interpelacija. Pokoriti se je treba. (…)

Slovenski narod, 14. decembra 1877

(Potres)

obiskal je v nedeljo 8. t. m. zjutraj na vse zgodaj Pohorce na Štajarskem, ki se je blizo 8 sekund pri njih mudil. Pravijo, da je bil tako silen, da je celô s klini zabita okna odpiral in kline venkaj pulil. Je moral že klešče s saboj imeti.

Slovenec, 11. februarja 1885

(Nemški mora znati)

vsak, kdor se iz Ljubljane na Gorenjsko po železnici vozi, drugače v Ljubljani ne ve, kedaj je čas vstopiti, ako se slučajno na zvonec ne razume, kajti na Ljubljanskem južnem kolodvoru sluga še vedno edino le po nemški kliče: »Einsteigen nach Oberkrain – Tarvis – Villach«. Edino dobro in tolažljivo pri vsem tem za tiste, ki nemški ne znajo, je to, da vsaj zvonec na postaji mednarodni jezik govori, kterega vsak razume, da je takrat treba vstopiti, kedar zapoje, kdor se misli ravno kam peljati. Naj bi bilo našim železničarjem pa mogoče zvonec tako obesiti, da bi le za nemška ušesa razumljivo pel, kdo ve, če bi Slovencem še tega ne naklonili!

Slovenec, 14. februarja 1885

(Nos odgriznil)

je podžupan Matija Zalar iz Jezera, občina Brest, občanu Matiji Pristavcu. Slednji zdravi se sedaj v bolnici v Ljubljani, kjer so se vsi zdravniki kar krohotali, ker še neso imeli slučaja, da bi bil župan svojemu občanu nos odgriznil.

Slovenski narod, 1. junija 1885

Nekaj za smeh.

Šusteršičev koncipijent je čutil potrebo, otvoriti predpustno sezono z naslednjim »popravkom«: Sklicujoč se na § 19 t. z. pozivljem Vas, da priobčite sledeči popravek dopisa iz Logatca, priobčenega v »Slovenskem Narodu« št. 297 z dne 28. decembra 1900:

Ni res, da je poslal dr. Šusteršič mene v peč po krompir, res je marveč, da sem šel v Logatec na povabilo nekaterih volilcev.

Ni res, da se je volilskega shoda v Zg. Logatcu udeležilo le 6 volilcev, res je marveč, da jih je bilo več.

Ni res, da je bilo na shodu volilcev v Dol. Logatcu »polno otrok in druge sodrge«, res je marveč, da ni bilo tam niti otrok, niti sodrge.

Ni res, da sem jaz obljubil mlekarno, ki bo kupovala liter mleka po 8 kr, res je marveč, da tega nisem govoril.

– V Ljubljani, dne 29. dec. 1900. Dr . Viljem Schweitzer.

Na take šemaste popravke se pač ne izplača kaj odgovarjati.

Slovenski narod, 31. decembra 1900

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si