Končno most v Krškem!

Pretekli teden je bila dokončno rešena vsa zadeva okoli gradnje novega mostu v Krškem. Pogodba s SGP PIONIR je podpisana, podjetju je predana vsa potrebna dokumentacija, določeni so nadzorni organi za strokovno- tehnični in ekonomski nadzor, PIONIRJU pa je bil nakazan tudi prvi predujem v znesku 20 milijonov din. Pretekli teden so začeli pri gradbišču na Vidmu postavljati barake za vodstvo gradbišča, za shrambe in ostalo, te dni pa so se že na gradbišču pojavili prvi gradbeni stroji.

Dolenjski list, 21. julija 1965

Podoba bodočega velikana nad Savo

Krčane verjetno zanima, zakaj se je gradnja na začetku zavlekla. Ovire so nastale zaradi zahtevnega temeljenja in stalne velike vode minulo jesen. Sava je reka, ki zelo hitro niha, in betoniranje temeljev je v taki strugi bolj zamotano. Na pomoč so morali priti specializirani delavci beograjske Mostogradnje za delo v kesonih. Letos poteka gradnja brez zastojev. Temelji v vodi naj bi bili zabetonirani do konca prihodnjega meseca. (…)

Investitor je občinska skupščina Krško, glavni izvajalec del pa SGP Pionir iz Novega mesta. Denar za most prispevajo vse delovne organizacije v občini in republiški sklad za ceste. Gradnja bo potekala v dveh etapah. (…)

Dolenjski list, 9. junija 1966

Za most v Krškem zmanjkuje denarja

Mogočno gradbišče na Savi v Krškem občani dan za dnem z zanimanjem opazujejo in ugibajo, kdaj neki bo most dokončan. Vsi po vrsti si želijo, da bi bilo to čimprej, saj imajo s starim mostom že dovolj preglavic. (…) Za občino Krško pomeni novi most drago, toda neizbežno investicijo. Vsako odlaganje bi samo povečalo škodo, ki že nekaj let prizadeva gospodarske organizacije, saj morajo prevoz tovora usmerjati v glavnem na Brežice in čez brežiški most na avtomobilsko cesto.

Vse to govori za neprekinjen potek gradnje, četudi se je pokazalo, da je premalo denarja. Podražitve so precej velike in o njih je skupščina že razpravljala. (…)

To razliko bodo poskušali pokriti v glavnem s posojilom Dolenjske banke in hranilnice, ostanek pa bodo morale zbrati gospodarske organizacije. (…)

Dolenjski list, 28. julija 1966

Višinska pomota v krškem mostu

Odbornik Edo Komočar je poslal občinski skupščini Krško pismeno vprašanje v zvezi z govoricami, da je novi savski most za 20 oziroma 50 cm previsok, želel je zvedeti, če so govorice utemeljene, čigava je krivda za morebitno napako in kdo bo zagotovil dodatna finančna sredstva za tako delo. Odgovor je dobil tov. Komočar na seji občinske skupščine v ponedeljek, 19. decembra. Po izjavi šefa gradbišča je predstavnik občine pojasnil, da je most na desnem bregu res za 24,7 cm višji kot na videmski strani in dejal, da bodo dodatni stroški bremenili izvajalca gradbenih del. Pri meritvah se je zmotil Pionirjev geometer. (…)

Dolenjski list, 29. decembra 1966

Most požira milijone dinarjev

Če bo šlo vse po sreči, se bodo konec novembra Krčani že lahko vozili čez Savo po novem mostu. Velikan bo dokončan do jeseni, priključki z levega in desnega brega pa naj bi bili narejeni do praznika republike. Do takrat bo moral vzdržati še leseni sosed, ki že komaj prenaša bremena vsakdanjega prometa.

Za občino in delovne organizacije pomeni izgradnja mostu veliko finančno obremenitev, na drugi strani pa se povsod navdušujejo za to, da bi gradnja čim hitreje napredovala, četudi težko zbirajo denar. (…)

Dolenjski list, 16. marca 1967

Veliko slavje na novem mostu

Desetletja stara želja prebivalcev Krškega in krške občine je bila za letošnji dan republike uresničena. V torek, 28. novembra popoldne, so novi most slovesno izročili v promet. Kljub slabemu vremenu se je zbrala na ploščadi novega mostu na desnem bregu Save množica domačinov in gostov z vseh strani, domača godba na pihala pa je kljub prvemu snegu skrbela za dobro razpoloženje. (…)

Z desnega brega Save so se oglasili možnarji, rakete so švigale v zrak, sodobno razsvetljeni most pa je povezal Videm in Krško v podobo, kakršne doslej to mesto ob Savi ni poznalo.

Dolenjski list, 7. decembra 1967

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si