Veseli nas, da se tudi drugi zavzemajo za drugačno rešitev opisanega problema. Tudi predlog stranke SDS vojni veterani načeloma podpiramo, vendar pa se v tem primeru poskuša reševati le policijske veterane vojne za Slovenijo.

V nobenem primeru pa se ne strinjamo s kritiko Vinka Gorenaka, ki govori, da policijski veterani v tej smeri nismo ničesar storili, in očitkom g. Šonca veteranskim organizacijam, da ni vse v fotografiranju z oblastniki. Pri tem pa ne pove, za koga je takšno fotografiranje v resnici pomembno, za veterane ali oblastnike.

Vseeno bi radi javnost obvestili, da v primeru g. Šalamona in drugih vodstvo Združenja Sever ni stalo križem rok, saj smo imeli o tem več razgovorov z vodstvi ministrstva za notranje zadeve in generalne policijske uprave. V razgovorih nam je uspelo nekatere primere deložacije preložiti na kasnejši čas. Ker se zavedamo, da je treba predpise spoštovati, nikogar nismo prepričevali v smeri kršitev predpisov. Ta problem je obravnaval tudi upravni odbor Združenja Sever, o vseh aktivnostih pa je bil sproti obveščen predsednik Policijskega veteranskega društva Sever, specialna enota, ki je sam pred deložacijo in je o vsem obveščal tudi druge. Je pa tudi predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas govoril z g. Šalamonom in drugimi.

K temu primeru smo pristopili sistemsko, saj smo v predlog sprememb in dopolnitev zakona o vojnih veteranih zapisali, da je treba pravico do odkupa službenega oziroma najemniškega stanovanja do konca leta 2019 zagotoviti vsem veteranom vojne za Slovenijo, pod podobnimi pogoji, kot je to določal stanovanjski zakon iz leta 1991 (Jazbinškov stanovanjski zakon). V obrazložitvi smo nakazali tudi druge možne rešitve.

Žal je predlog sprememb in dopolnitev zakona o vojnih veteranih iz septembra 2017 pozno, šele 28. novembra 2017, obravnavala delovna skupina na področju varstva vojnih veteranov, ki jo je imenovala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v kateri so predstavniki navedenega ministrstva, ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za obrambo in predstavniki vojnih veteranov.

Prepričani smo, da je to prava pot in da bi morali navedeni predlog sprememb in dopolnitev zakona o vojnih veteranih obravnavati po skrajšanem postopku oziroma na izredni seji državnega zbora, saj bi se na tak način reševal omenjeni problem za vse vojne veterane 1991. Seveda pa ta odločitev ni v pristojnosti veteranskih organizacij.

Anton Pozvek

generalni sekretar Združenja Sever