Mestna občina Ljubljana prodaja 49 parkirnih prostorov v prizidku parkirne hiše Kozolec, ki je bil dokončan letos. Izhodiščna cena za nakup parkirnega prostora je skupaj z davkom na dodano vrednost 30.500 evrov, vsi prodaji namenjeni parkirni prostori pa so v tretji kletni etaži na naslovu Dvorakova ulica 3. Od 49 parkirnih prostorov so štiri namenjena invalidom in so velika 17,8 kvadratnega metra, zanje pa se lahko potegujejo le osebe, ki imajo potrdilo izbranega osebnega zdravnika o invalidnosti. Ostali parkirni prostori so veliki okrog 12 kvadratnih metrov.

Kupci imajo čas za oddajo ponudb do 11. decembra

Prodaja parkirnih prostorov bo potekala po postopku zbiranja ponudb, pri čemer ponudniki ne bodo smeli ponuditi nižje cene od izhodiščne. Prednost pri nakupu bodo imele fizične in pravne osebe s tako imenovanega prednostnega območja. Gre za območje znotraj Tivolske ceste, Gosposvetske ceste, Slovenske ceste, Tavčarjeve ulice, Cigaletove ulice, Pražakove ulice in Slovenske ceste do križišča s Tivolsko. Fizične osebe s tega območja lahko kandidirajo za največ dva parkirna prostora, pravne pa za največ pet parkirnih prostorov. Občina bo ponudbe zbirala do 11. decembra. Potencialni kupci si bodo pred oddajo ponudb parkirne prostore, ki so na prodaj, lahko ogledali 6. decembra ob 13. uri.

Komisija mestne občine bo prejete ponudbe odpirala 14. decembra ob 9. uri. Kupcem, ki imajo stalno prebivališče, so lastniki nepremičnine ali imajo kot pravne osebe sedež na prednostnem območju, bo občina parkirne prostore prodala po objavljenih prednostnih kriterijih, če bo povpraševanje večje od ponudbe. Če bo tudi po razvrstitvi po prednostnih kriterijih več kupcev, kot je na voljo parkirnih prostorov, bo komisija izvedla pogajanja, pri čemer bo do nakupa upravičen tisti ponudnik, ki bo za parkirni prostor pripravljen odšteti največ. Če bo ostalo kaj parkirnih prostorov, jih bo občina prodala najboljšim ponudnikom, ki niso s prednostnega območja.

Uporabno dovoljenje pridobili septembra

Občina je prizidek k parkirni hiši Kozolec z dodatnimi 249 parkirnimi prostori dokončala letos. Gradnjo prizidka je sprva sicer nameravala zgraditi v javno-zasebnem partnerstvu z družbo Zil inženiring. Po prvotnih načrtih naj bi Zil financiral celotno gradnjo parkirne hiše, a medtem ko so se dela že izvajala, je družba zašla v finančne težave in ni mogla plačevati izvajalcu gradnje. Občina je zato pogodbo z Zilom prekinila in se odločila projekt dokončati sama. Z javnim razpisom je dela zaupala novomeški družbi CGP.

Čeprav so na občini napovedovali, da bodo prizidek odprli spomladi letos, jim te napovedi ni uspelo uresničiti zaradi zapleta z uporabnim dovoljenjem. Gradbeno dovoljenje za Kozolec II je namreč vključevalo tudi gradnjo paviljona z izhodom iz garažnih etaž na strehi parkirne hiše, ki je urejena kot ploščad. Paviljon je bil želja prejšnjega partnerja občine Zil inženiringa, občina pa ga ni potrebovala, zato je izvajalcu gradnje naročila, naj zgolj zgradil pokrit izhod iz garaže. Zaradi te spremembe upravna enota ni želela opraviti tehničnega pregleda. Občina je zato morala najprej spremeniti gradbeno dovoljenje, da je ustrezalo dejanskemu stanju na terenu in nato še enkrat zaprositi za izdajo uporabnega dovoljenja. Tega je pridobila 6. septembra, so povedali na občini, potrdili pa na upravni enoti.