BESEDILO

Področje avtomobilske industrije je izjemno zahtevno in od dobaviteljev pričakuje neprestane izboljšave in nadgradnje tako na tehnološkem področju kot tudi na področju človeških virov. V višnjegorskem podjetju Elvez, ki je bilo leta 2006 prepoznano za srebrno gazelo, jih tudi v tem obdobju stabilna in hitra rast - podjetje bo letos ustvarilo 21 milijonov evrov prodaje, kar je 13 odstotkov več kot lani - spodbuja k neprestanemu iskanju novih in motiviranih, usposobljenih in kompetentnih kadrov, predvsem s področja zahtevne tehnične oziroma avtomobilske industrije in področja tehničnih specifičnih znanj.

Omogočajo strokovni razvoj

Zato priložnost za zaposlitev v odprtem, stimulativnem in stabilnem delovnem okolju, kjer dela že okrog 200 sodelavcev, nudijo tako kadru na ozkih specializiranih in ključnih odgovornih mestih kot tudi tehnično-strokovnemu in izkušenemu režijskemu kadru. Zaželeni so izkušeni in kompetentni sodelavci za celovito poznavanje in vodenje ter optimizacijo in stalni napredek proizvodnega procesa (področja proizvodnja, kakovost, tehnologija, vzdrževanje). Hkrati naj imajo večletne izkušnje s področja avtomobilske industrije.

V svojo sredino redno vabijo pripadne in učenja ter napredka željne in motivirane delavce v proizvodnji ter druge potrebne strokovno-režijske in podporne kadre in zadolžitve v proizvodnem procesu, to pa so proizvodni tehnolog, vodja izmene, preddelavec, nastavljalec-menjalec orodij in naprav, operater na stroju, orodjar specialist, splošni vzdrževalec orodij in naprav, vzdrževalec-mehatronik, skladiščno-transportni delavec.

Kadri bežijo v tujino

»Delodajalci in zahtevna tehnična industrija nujno potrebujemo dober in motiviran tehnični in tudi drugi strokovni kader. V našem okolju mu zagotavljamo dobro osnovo za nadaljnji razvoj in postane strokovno prepoznan in kompetenten kader. To jim lahko nudimo, čeprav smo majhen trg. Glavni in osnovni problem in ovira na tej poti je počasnost in nefleksibilnost države, ki očitno ne razume, da skozi šolski javni sistem »zastonj« učimo in vzgajamo naše otroke in mladino da bi delali in ustvarjali v Sloveniji za slovensko državo, gospodarstvo in podjetništvo. Na tak način elegantno mladim perspektivnim kadrom odpiramo vrata v tujino, kjer jih pametni tujci v biznisu in dobrih podjetjih 'zagrabijo' hitro in odprtih rok, ker jim znajo ponuditi 'dobre in perspektivne karierne pakete' in jih predvsem znajo ceniti ter zadržati. Žalostno je torej, da naše dobro tehnično znanje odhaja v tujino, mi pa bomo kmalu morali uvažati tujce, ki pa bodo na tak ali drugačen način še dražji, njihov obstoj pa še bolj nezanesljiv, kar pa dolgoročno pomeni slab obet za slovensko konkurenčnost,« opozarja direktorica Elveza.

V Elvezu se sicer zavedajo, da je na področju delovno bolj intenzivne panoge, kot je pri njih predvsem program izdelave sicer zahtevne kabelske konfekcije, že dlje časa velika konkurenca z vzhoda, ki pa se z zadnjimi vlaganji tujih korporacij v tovarne na Balkanu – predvsem v Srbiji pa tudi BiH – še povečuje.

»Ta vlaganja dokazujejo, da ima Slovenija za domača sicer perspektivna in tehnološko ustrezna podjetja in s tem za svoje poslovno okolje že leta premalo posluha in ni naredila ključnih korakov. Previsoka davčna obremenitev plač in tudi zapletena zakonodaja ter nepotrebne birokratske ovire gospodarstvu in podjetništvu jemljeta posel in nas porivata v prehud konkurenčni boj, s tem pa hkrati onemogočata, da bi ustvarili blaginjo za vse, ki živimo in ustvarjamo v tako izjemno ugodnem strateško-geografskem in bivanjsko-življenjskem okolju. Tega se predvsem pripravljalci zakonodaje ter odločevalci v Sloveniji, ki bi morali bolj življenjsko in konkretno poznati delovanje industrije, gospodarstva in podjetništva, očitno še danes ne zavedajo in zato ne ukrepajo,« je prepričana Petričeva.

Za naslednje leto načrtujejo povečanje proizvodnih in logistično-skladiščnih površin. S prostorsko širitvijo v obstoječi poslovno-proizvodni coni v Višnji gori bodo začeli kmalu.

Odprta delovna mesta in pogoji:

ELEKTRO VZDRŽEVALEC/MEHATRONIK m/ž

Naloge in odgovornosti:

izpeljava preventivnega elektro-vzdrževanja strojev, robotov in ostale periferije

prevzem in vzdrževanje morebitnih novih strojev

sodelovanje pri postavitvi sistema INDA za potrebe vzdrževanja

programiranje, odpravljanje napak na robotih in optimizacija programov

odpravljanje napak na montažnih napravah in njihova optimizacija

izvajanje osnovnih električnih priklopov

osnovno servisiranje in vzdrževanje električnih naprav in inštalacij

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Pričakujemo:

praktična znanja iz različnih tehničnih področij

4 do 5 let delovnih izkušenj

poznavanje standardov na področju elektrotehnike in robotike

znanja s področja programiranja krmilnikov, priklopov strojev in naprav

znanja s področja vzdrževanja električnih naprav in inštalacij

ORODJAR m/ž

Naloge in odgovornosti:

izdelava enostavnejših orodij za proizvodnjo novih izdelkov na podlagi načrtov,

sodelovanje pri vpenjanju in pripravi orodja,

kontrola orodja med delovanjem stroju,

izdelava različnih pripomočkov ali naprav,

popravljanje in zamenjava iztrošenih orodij (brušenje, ostrenje, tehnična obdelava, varjenje),

izvajanje rednih in preventivnih vzdrževalnih del na orodjih,

skrb za pravilno skladiščenje orodij

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Pričakujemo:

dokončano IV. ali V. stopnjo izobrazbe, strojne smeri,

tri leta delovnih izkušenj,

zahtevno poznavanje dela z računalnikom,

poznavanje orodij za brizganje plastike,

poznavanje obdelovalnih strojev,

NASTAVLJALEC/ OPERATER STROJEV IN ORODIJ m/ž

Naloge in odgovornosti:

redno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega, mesečnega in letnega plana

redna in pravočasna menjava orodij ter nastavitev strojev za nemoten potek proizvodnje

skrb za pripravo  delovnega mesta po zaustavitvi procesa in pred zagonom

zagotovitev prvih dobrih kosov po menjavi orodja

odprava manjših okvar in zamenjava ali popravilo izrabljenih delov

skrb da se delo izvaja v skladu  s strokovnimi navodili

sodelovanje pri rednem zagonu proizvodnje

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Pričakujemo:

specifična strokovna znanja s področja elektro, strojnega in mehanskega vzdrževanja strojev in opreme

4 do 5 let delovnih izkušenj

poznavanje standarda ISO 9001 in ISO TS 16949

zaželeno je poznavanje metod kakovosti

izpit za voznika viličarja in izpit za upravljanje z mostnim dvigalom

DELAVEC V PROIZVODNJI m/ž

Naloge in odgovornosti:

posluževanje strojev in naprav v proizvodnji,

razna ročna in montažna dela v proizvodnji,

vestno vpisovanje vseh zahtevanih podatkov v spremni list,

zagotavljanje kakovosti izdelkov skladno z navodili izdelave,

sprotno javljanje vseh napak vodji izmene,

redno in vestno izpolnjevanje dodeljenih delovnih nalog,

Zahtevana izobrazba:

III., IV. stopnja

Pričakujemo:

ročne spretnosti, natančnost,

odgovoren odnos do dela in sredstev za delo,

kvalitetno opravljanje dela, učinkovitost in zanesljivost

SKLADIŠČNIK m/ž

Naloge in odgovornosti:

skrb za optimalno organizacijo dela v skladišču in dostavi

kontrola količinskih prevzemov vračljive embalaže, materiala in skladiščenja blaga, nadzor nad manjki

skrb za pripravo materiala na podlagi prejetih zahtevnic, izdaja in prevzem izdelkov

izdaja in potrjevanje dobavnic, prevzemnic in izdajnic

organiziranje internih transportov med dislociranimi skladišči

skrb za ustrezno skladiščenje blaga

nadzor nad brezhibnim delovanjem delovnih sredstev (viličarji, regalno skladišče, ovijalna naprava)

Zahtevana izobrazba:

IV., V. stopnja

Pričakujemo:

praktična znanja iz skladiščnega poslovanja

1 do 3 leta delovnih izkušenj

poznavanje zakonov in tehničnih predpisov za skladiščenje

tečaj za upravljalca viličarja, ni pa pogoj

znanje uporabe osebnega računalnika in programskih paketov (Windows, Office)

zaželeno poznavanje informacijskega sistema Navision