V podjetjih, v katerih si prizadevajo za uspešnost, med drugim uporabljajo tudi metodo metodo definiranja ciljev in ključnih rezultatov OKR (Objective and Key Results). Gre pravzaprav za nadgradnjo upravljanja ciljev (MBO, Management by Objectives), ki ga je v prejšnjem stoletju uvedel Peter Drucker, eden od vodilnih piscev o praksi in teoriji menedžmenta, ter je ena redkih menedžerskih praks, ki je ni povozil čas.

MBO temelji na skupnem postavljanju ciljev sodelavca in njegovega vodje, na ciljih, ki so v določenem časovnem okviru realno dosegljivi in povezani s cilji tima in vsega podjetja, ter omogoča povratno informacijo, medtem ko je OKR nekoliko bolj pisan na kožo podjetjem, ki so usmerjena v nenehno izboljševanje.

OKR je zelo blizu tudi Špici International, ki je specializirana za informacijske rešitve pri upravljanje časa in logistike. Po njenih načelih deluje tudi njen direktor Tone Stanovnik. »Naša vizija je pogumna, vendar zdrava rast, ki nas bo v prihodnjih petih letih pripeljala med deset najboljših podjetij v Evropi na področju WFM (Work Force Management). Naše poslanstvo je, da bi učinkovitost prepojili z agilnostjo,« je odločen Stanovnik.

Za podporo doseganju tega v Špici International trenutno iščejo vodjo razvoja sodelavcev. Pri naštevanju pričakovanj Stanovnik jasno nakazuje, da pričakujejo izkušenega in ciljno usmerjenega strokovnjaka, ki bo vzpostavil učinkovit postopek za pridobivanje novih sodelavcev in pri »špičakih« utrdil željo po nenehnem izpopolnjevanju. »Naša razvojna pot je usmerjena proti vrhu. Zato moramo pospešeno razvijati svoje potenciale in zmogljivosti. Svoje kadrovske prakse pa ne bomo razvijali samo znotraj skupine, ki deluje v državah nekdanje Jugoslavije in v Londonu, pač pa želimo biti z njo zgled širši slovenski HR-skupnosti,« poudarja Stanovnik.

Podjetje zaposlenim ob orodjih za visoko učinkovitost in hkrati agilnost zagotavlja udeležbo pri dobičku, vzdušje, ki spodbuja osebno rast in profesionalni razvoj, delo v mednarodno usmerjeni mladi ekipi ter zavzeto podporo vodstva, zagotavlja Stanovnik. Prijave kandidatov sprejemajo na naslovu e-pošte: lea.laznik@spica.com,

Nedavno je bila Špica International med nominiranci za najboljšo kadrovsko prakso revije HR & M, je pa tudi certificiran center s kar 24 razvojniki, s certifikatom ISO 9001 za upravljanje kakovosti in inovacije ter certifikatom ISO 27001 za sistematično upravljanje in varovanje informacij, medtem ko jo je agencija Spirit prepoznala za ITM-izvoznika leta 2017. jpš