»Zlata nit je projekt, ki podjetju na zelo enostaven način omogoča samorefleksijo in s tem možnost rasti,« je prepričana Mirjam Kerpan Izak, direktorica podjetja List, ki se je tudi letos odločilo za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo v okviru Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit. »Je odlično ogledalo za naše medsebojne odnose, pomaga nam krepiti podjetniškega duha in nas zavezuje k nenehnim izboljšavam. Prav Zlata nit nas je usmerila, da smo uvedli letne razgovore, ki med drugim prinašajo tudi številne ideje, kako nadgrajevati poslovno kulturo v podjetju,« pojasnjuje direktorica podjetja s 17 zaposlenimi, katerih povprečna starost je 37 let. Lani so zaposlili tri mlade in visoko zavzete sodelavce, imajo tudi štipendistko.

V podjetju se že soočajo z menjavo generacij, saj je oktobra iz podjetja odšla ena od ustanoviteljic Lista. Po mnenju Mirjam Kerpan Izak je sicer sistemska skrb za zaposlene v majhnih podjetjih izjemen izziv, saj za to nimajo ne denarnih ne človeških virov. »Zato včasih lahko tudi s kančkom zavisti spremljamo velika podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem talentov, organizirajo posebne delavnice in srečanja…«

In tudi zato je Zlata nit tako pomembna, saj je hkrati nastala mreža podjetij, ki delijo svoje dobre prakse in s tem omogočajo hitrejši prenos znanja na področju vodenja in razvoja zaposlenih. »Zame osebno so primeri dobrih praks ena od najpomembnejših koristi tega projekta,« meni direktorica podjetja List.

Na vprašalnik, ki obsega 45 vprašanj v sedmih tematskih sklopih in na temelju katerega podjetje dobi uvid v kakovost odnosa med zaposlenim in organizacijo, je v minulih 10 letih odgovorilo 73.537 ljudi iz 347 podjetij. Povprečna ocena zaposlenih je v Zlati niti 2016 znašala 3,78 (najnižja ocena je 1, najvišja ocena je 5), kar je nekoliko več kot v Zlati niti 2015, ko je ocena znašala 3,73, in nekoliko manj kot v Zlati niti 2014. Tedaj je bila namreč ocena kar 3,81, kar je tudi največ v celotnem 10-letnem obdobju Zlate niti.

Podjetja, ki želijo jasno sliko o kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, se hkrati želijo izboljšati ter širši javnosti pokazati, kakšen zaposlovalec so, se v Zlato nit lahko prijavijo elektronsko na www.dnevnik.si/zlatanit. jpš