Združenje splošnih knjižnic je na osrednjem nacionalnem dogodku na dan splošnih knjižnic, ki je potekal v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, podelilo nagrado za Najboljši projekt splošnih knjižnic v letu 2017 Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Komisijo so prepričali s projektom Obujamo dediščino, ki s pravljičnimi večeri za odrasle v porabskem narečju spodbuja bralno kulturo med Porabskimi Slovenci ter je tako dobra praksa širjenja slovenske kulture in literature čez mejo. Podeljena so bila tudi priznanja 12 posameznikom, ki so v projektu Berem, torej sem, pomembno obogatili koledar Sekcije za splošne knjižnice s svojimi vtisi o branju in žlahtnosti slovenske literature.

V splošne knjižnice je včlanjena četrtina prebivalstva

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, je ob tem povedala: »Z dnevom splošnih knjižnic že vrsto let opozarjamo na izjemen pomen knjižnic v Sloveniji, saj so te nenadomestljivo kulturno, izobraževalno in lokalno stičišče, ki izrazito pozitivno vpliva na širjenje bralne kulture pri nas, poleg tega pa ponuja veliko drugih storitev«. Dodala je še, da je v splošne knjižnice včlanjena četrtina prebivalstva, ki si je lani izposodila več kot 25 milijonov enot raznega gradiva. 

Združenje splošnih knjižnic povezuje 58 splošnih knjižnic po Sloveniji, od katerih je vsaka organizirana v razvejano mrežo enot, ki delujejo na 271 lokacijah. Združenje povezuje tudi 10 osrednjih območnih knjižnic, pri nas pa deluje še 13 bibliobusov, ki skupaj obiskujejo kar 720 postajališč. V letu 2016 je knjižnice obiskalo 10.200.000 obiskovalcev, ki so si izposodili 25.670.000 enot knjižničnega gradiva.