Direkcija RS za infrastrukturo je prisluhnila krajanom Mosta na Soči in jim pri načrtovanju novega mostu čez Sočo dala še eno priložnost, in sicer tri dodatne mesece, da poiščejo arhitekta, ki bo v tem času tudi popravil podobo mostu. Stroške arhitektovega dela bo morala plačati občina Tolmin. Na Mostu na Soči so še pred prejetjem predloga z direkcije ustanovili delovno skupino desetih občanov, ki bodo sodelovali v pogovorih z občino in direkcijo.

Direkcija, ki ima za okrog 600.000 evrov vredno gradnjo novega mostu že podpisano pogodbo z izvajalcem, predlaga, da civilna iniciativa, ki se je uprla obliki mostu, predlaga arhitekturni biro, ki bo izdelal idejno zasnovo novega mostu. Da bi se izognili novim težavam, predlagajo, naj to idejno zasnovo na koncu potrdijo še tamkajšnji prebivalci na zboru krajanov. Projektanti bodo na podlagi te idejne zasnove izdelali novo oziroma dopolnjeno projektno dokumentacijo. »Če bo arhitekturna rešitev podana v roku treh mesecev in bo projektant mostu izdelal novo ali dopolnjeno projektno dokumentacijo v nadaljnjih treh mesecih, bi bilo mogoče v drugi polovici leta 2018 začeti gradnjo novega mostu,« napovedujejo na direkciji. Seveda le, če spremembe ne bodo takšne, da bi zahtevale ponovitev razpisa za izvajalca del. Po prvem načrtu bi morali gradbinci most že začeti graditi in ga končati tik pred glavno turistično sezono v Posočju.

Pobudo za čimprejšnjo obnovo mostu je tamkajšnja krajevna skupnost dala že pred skoraj tremi leti. Ob poplavah so se bali slabe pretočnosti reke, poleg tega na mostu brez pločnikov in javne razsvetljave prometna varnost ni bila na ustrezni ravni. Dokumenti o novogradnji so začeli v Posočje prihajati že pred dvema letoma, kljub temu se je na koncu izkazalo, da večina krajanov še do nedavnega o tem ni vedela nič. Tik pred zdajci so vendarle opozorili, da z novo obliko mostu niso zadovoljni. Z novim skoraj neopaznim lokom, ki bi zamenjal star kamnit ločni most, pa bi – so menili nekateri – v zameno za spomenik dobili betonski element. Po njihovem bi kraj z novim objektom, ki ga sicer omejujeta višina stoletnih voda in nivo ceste na obeh bregovih Soče, izgubil sedanjo veduto.