»Most je dotrajan, razpokan, nima pločnikov za pešce, ob povodnji Soči onemogoča odtekanje in zato imamo pogosto poplave,« nujnost gradnje novega mostu utemeljuje Dušan Jermol, predsednik krajevne skupnosti Most na Soči. Pojasnjuje, da bo novi most izboljšal tako prometno kot tudi poplavno varnost. Načrti za nov most so bili narejeni pred tremi leti, sama gradnja pa je morala počakati. Ko se je k projektu pred meseci priključila še občina Tolmin, ki bo prispevala za gradnjo komunalne infrastrukture, se je zelena luč končno prižgala.

Na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da teče izbor izvajalcev in če ne bo pritožb, bi se graditi lahko pričelo oktobra, zaključilo pa junija prihodnje leto. Stari most, zgrajen po letu 1800 in razširjen med drugo svetovno vojno, bodo najprej porušili. Obvoz bo po državnih cestah Most na Soči–Ušnik–Peršeti–Tolmin, za pešce in kolesarje bodo postavili pontonski most.

Manjša poplavna ogroženost

Nov, 20 metrov dolg betonski most bo imel poleg širšega cestišča tudi hodnik za pešce. Sedanji most zelo ovira pretok Soče ob poplavah - ob najvišjem vodostaju akumulacijskega jezera se je voda ustavila meter pod lokom mostu. »Želeli smo večji lok, s katerim bi poplavno varnost povečali za polovico. Jezero, ki se je zdaj dvignilo za dvajset metrov, bi se le še za deset. A naravovarstveniki in strokovnjaki za varstvo kulturne dediščine niso soglašali. Pretok bo zdaj večji za četrtino,« pojasnjuje Jermol.

Gradnja vsekakor ne bo enostavna, saj bodo morali zanjo izbirati čas z nižjim vodostajem akumulacijskega jezera in paziti, da ne poškodujejo korita reke Soče. Še posebno nevarne bi bile nenadne poplave, ki bi lahko gradbincem odnesle celoten gradbeni oder ob mostu.

Most z zgodovino

Most ima predvsem med skakalci posebno simbolno vrednost. »Z njega smo pred 45 leti pripravili prve nočne skoke, ki so potekali v okviru prireditve Noč na jezeru. Največja prireditev, ki jo je most gostil, je bilo svetovno prvenstvo v skokih leta 2008,« spomine o mostu niza Darij Volk, dolgoletna gonilna sila prireditve Noč na jezeru. Ob skokih za svetovni pokal so nad mostom postavili še 17 metrov visoko leseno konstrukcijo, saj most dovoljuje le skoke z višine osmih metrov.