Se strinjate, da je velnes ena najpomembnejših sestavin zdravega življenjskega sloga?

Velnes je že sam po sebi zdrav, celosten življenjski slog, ki ga sestavljajo naslednje sestavine: zdravo prehranjevanje, telesna aktivnost, sproščanje in duševne aktivnosti. Zato lahko z velnesom povezujemo različne preventivne sisteme skrbi za zdravje, kot sta na primer knajpanje in ajurveda.

Veliko ljudi tarna nad stresnim vsakdanom. Si Slovenci znamo vzeti čas zase ter se prepustiti počitku in užitkom?

Sodobni človek, ki želi uspešno graditi svojo poslovno in zasebno življenje, si mora vzeti čas za sprostitev. Svoje življenje mora naravnati v aktivno skrb za zdravje, ki vključuje zdravo prehranjevanje, telesno aktivnost, sproščanje in duševne aktivnosti. Seveda to pomeni, da si mora vzeti čas za počitek, ki pa ga običajno izkoristi za velneške storitve, kot so kopanje, savnanje, masaža in kompleksni program s pilingom, oblogo in masažo, nordijska hoja, kolesarjenje, vse povezano s primernim prehranjevanjem.

Čedalje bolj se poudarja tudi duševna nega. Je na našem trgu dovolj ponudbe tako imenovanega duševnega velnesa? Se ljudje sploh zavedamo njegovega pomena?

Ponudba storitev duševnih aktivnosti je izjemno široka in vključuje učenje za zdrav življenjski slog, kot so učenje tujih jezikov, plesa, petja, risanja, vključuje delavnice za samoizraznost, osebnostno rast, razvoj čustvene inteligence, izobraževanja o zdravem življenjskem slogu, spoznavanje tradicije na področjih zdravilstva, zeliščarstva, šeg, obredov, kulinarike, etnologije… Menim, da je na našem trgu izjemno veliko različne ponudbe s tega področja, le njena kakovost je velikokrat vprašljiva, zato je treba biti previden in poiskati različne informacije, preden se odločimo za določeno ponudbo.

Katere so pravzaprav najnovejše velneške smernice?

Še vedno je trend tako imenovani selfnes, kar pomeni, da človek sprejema pravico in tudi odgovornost, da sam odloča o svojem zdravju in dobrem počutju. Pomeni, da se odloča za individualno in aktivno naravnano pot k spreminjanju svojih življenjskih navad, ki ohranjajo in krepijo njegovo telesno, duševno, duhovno zdravje in dobro počutje. Selfnes pomeni skrb zase in za svoje dobro počutje. Čeprav morda zveni egoistično, je prav, da človek najprej poskrbi za svoje zdravje in dobro počutje, saj bo le tako znal poskrbeti tudi za druge v svoji bližini. Trend je tudi majdnes (mindness, tako imenovani duševni velnes), ki sva ga že omenili, ko si človek zavestno prizadeva sprejemati nove informacije in znanje z različnih področij. Majndnes je velnes za dušo, duha, ki zajema človekovo kulturo, omiko, vrednote ter njegovo sposobnost postavljanja prioritet, sprejemanja pravilnih odločitev in uresničevanja zastavljenih realnih ciljev in želja ter njegovo odgovornost do socialnega in naravnega okolja. Gre za človekovo nenehno osebnostno rast, ki vključuje področje čustvene inteligence in načel vseživljenjskega učenja. Človek mora ob svojem telesu vedno bolj poskrbeti tudi za svojega duha. Individualnost pri tem postaja vedno močnejša vrednota. Majndnes pomeni samouresničevanje, samoudejanjanje človeka, ki ni (ne bo več) usmerjeno samo v služenje denarja in hlastanje po materialnih dobrinah, temveč vedno bolj v nematerialne dobrine, iskanje drugačnih vrednot. Krepi se zavedanje, da lahko le zadovoljen in srečen posameznik gradi boljše medčloveške odnose, ki prispevajo h kakovostnejšemu življenju posameznika in tudi k večji učinkovitosti družbe.

Ali v Sloveniji sledimo svetovnim smernicam na tem področju?

V Sloveniji sledimo svetovnim smernicam, seveda v omejenem obsegu in z rahlo časovno zamudo. Slovenski ponudniki velneških storitev se zavedajo, da uporabniki povprašujejo po nematerialnem, kompleksnem svežnju storitev, da gre pri tem za storitve, ki večinoma posegajo na intimno področje posameznika. Zavedajo se, da je pomembna kakovost storitev, ki vzpodbudi zaupanje uporabnikov in posledično njihovo zadovoljstvo, ki je čustvena reakcija na zadovoljena pričakovanja in potrebe.

Poklici v povezavi z velnesom in velneško dejavnostjo sodijo med hitreje zaposljive. Je še vedno tako? Kje največ zaposlujejo?

Vrednota zdravje bo krojila naslednja desetletja razvoja človeka in narave, zato je razumljivo, da bodo rasle in se razvijale dejavnosti, ki ponujajo storitve in izdelke za zdrav življenjski slog, zato bo tudi zaposljivost v teh dejavnostih velika. Seveda pa je pomembno, da imajo zaposleni osebno naravnanost in afiniteto do velnesa. Imeti morajo svetovalno-prodajne veščine, komunikacijske sposobnosti, pri delu morajo spoštovati etična in moralna načela ter ravnati skladno z vrednotami, ki so bistvo poslanstva velneške dejavnosti. Delovna področja zaposlenih v velneški dejavnosti so v zdraviliščih, termah, velneških centrih, centrih zdravja, fitnes centrih, kozmetičnih studiih. Diplomirancev je seveda veliko, ljudje s takšnimi sposobnostmi in veščinami vsekakor dobijo zaposlitev.

Vsak ima svojo priljubljeno obliko sprostitve, pa vendar – katere velneške storitve so med najpriljubljenejšimi?

Vedno bolj v ospredje stopajo storitve, ki so povezane s programi gibanja in telesne aktivnosti (še posebej v naravi), v povezavi z ustreznim načinom prehranjevanja po principu (po)ostati »fit« in zdrav. Pomembni so programi razstrupljanja – detoksikacije telesa zaradi življenja v urbanih onesnaženih okoljih. Veliko programov je povezanih z izgubo odvečnih kilogramov – s spremembo življenjskega stila. Še več ponudbe je v zadnjih letih povezane s področjem lepotne in telesne nege, antiagingom. Seveda pa je še vedno najbolj pogost motiv izkoriščanja velneških storitev sproščanje, uživanje, skratka hedonizem.