Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje ter občin Laško, Štore in Žalec trenutno uporablja za to le eno vozilo z vgrajenim radarskim sistemom, s še enim pa bodo imeli na voljo dve vozili, s katerima bodo lahko na različnih lokacijah v omenjenih štirih občinah, povečini v naseljih, kjer veljajo omejitve hitrosti vozil, ter bližini šol in vrtcev, prisotni vsak dan.

Lani za 11,5 tisočaka kazni

»Lani smo v celem letu obravnavali 3178 prekoračitev hitrosti v vseh štirih občinah skupaj, letos do konca septembra pa 2814,« pravijo v medobčinskem inšpektoratu, kjer se število prekoračitev vsak dan spreminja. Na kršitve voznikov namreč močno vplivata letni čas in vremenske razmere, pa tudi gostota prometa na nekem odseku.

Lani so v celem letu izrekli za skoraj 11.500 evrov denarnih kazni, letos do konca oktobra pa 9146 evrov. »Najpogosteje se denarne kazni izrekajo zaradi prekoračitve hitrosti, pa tudi napačnega parkiranja in neplačila parkirnine na plačljivih parkirnih mestih oziroma v conah kratkotrajnega parkiranja,« še povedo na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu. Dodajajo, da velika večina kršiteljev globo poravna v roku, ko imajo možnost, da plačajo polovico globe. Tistim, ki denarne globe ne poravnajo, pa pošljejo zahtevek za izterjavo Finančni upravi, ki nadaljuje postopek z izterjavo. mm