Na občini pravijo, da bo projekt predmet tako imenovanega »dogovora« za razvoj ljubljanske urbane regije oziroma neposrednega sofinanciranja ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gre za dodatna sredstva, ki pripadajo Regionalni razvojni agenciji ljubljanske urbane regije (53,91 milijona evrov) za financiranje regijskih projektov iz dogovorov za razvoj regij za pet prednostih naložb. Ena izmed njih je Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, kamor spada tudi ta projekt. V skladu z dogovorom vseh sodelujočih občin na nedavnem sestanku bo nosilna občina projekta občina Kamnik, ki so ji zaupali tudi vlogo usklajevalke dejavnosti.