Združenje za boj proti raku dojk Europa Donna Slovenija je minuli konec tedna gostilo 13. panevropsko konferenco evropskega združenja Europa Donna. Srečanja v Ljubljani se je udeležilo 200 zagovornic bolnic z rakom iz 47 združenj Evropa Donna iz 40 držav; večina jih ima za sabo izkušnjo raka dojk.

Na ravni Evropske unije v zadnjih letih potekajo pomembne dejavnosti, katerih cilj je poenotenje oskrbe bolnic z rakom dojk v evropskih državah. Večina pristojnosti v zdravstvenem varstvu je namreč v rokah držav članic, prakse se med seboj zelo razlikujejo, to pa povzroča neenakosti v dostopu do kakovostne zdravstvene oskrbe. Evropska komisija je zato leta 2012 začela izvajati posebno iniciativo za področje raka dojk. Cilj je, da različne strokovne skupine izdelajo na osnovi dokazov temelječa priporočila za vso pot oskrbe pri raku dojk: od izvajanja presejalnega testiranja za raka dojk ter diagnostike do zdravljenja, rehabilitacije, življenja po raku in paliativne oskrbe.

Kazalniki o učinkovitosti ukrepov

Pripravili bodo kazalnike kakovosti, s pomočjo katerih bodo izvajalci zdravstvene oskrbe lažje ovrednotili učinkovitost svojih pristopov oziroma se bodo lažje primerjali med sabo. Na osnovi izkazanih kazalnikov kakovosti bodo izvajalce oskrbe akreditirali oziroma jim podelili certifikate kakovosti. Seznam certificiranih izvajalcev bo javno dostopen, kar pomeni, da bodo imele ženske na voljo dovolj informacij za odločitev, pri katerem izvajalcu bodo dobile kakovostno oskrbo raka dojk.

Na konferenci so predstavniki različnih inštitucij predstavili, kako daleč so že posamezni projekti. Donata Lerda iz Centra za raziskovanje pri evropski komisiji (Joint Research Center – JRC) je pojasnila, da priporočila o kakovostni oskrbi že objavljajo, čez dve leti pa bodo začeli izvajati pilotni projekt certificiranja izvajalcev na osnovi kazalcev kakovosti.

Rak dojk je sistemska bolezen

Kot je za Dnevnik povedala predsednica slovenskega združenja Europa Donna Tanja Španić, je konferenca namenjena predstavnikom bolnikov, zato naj bi vsi govorci, strokovnjaki z različnih področij, govorili v jeziku, ki je razumljiv bolnikom. Del konference so namenili tudi izmenjavi izkušenj posameznih držav in dobrih praks. Slovenija je svoje dobre prakse predstavila lani na konferenci v Parizu. Katere so trenutno najbolj vroče teme?

»Pri raku dojk se trenutno najbolj izpostavlja, da je to sistemska, ne lokalna bolezen, zato kot taka potrebuje sistemsko zdravljenje. Rak dojk je tudi zelo raznolika bolezen, zato obravnava ne more biti uniformirana, ampak jo je treba prilagoditi potrebam posamezne bolnice. Vse bolj je v ospredju tema življenje po raku, saj vse več bolnic živi še dolga leta po zdravljenju, dlje pa živijo tudi bolnice, ki imajo neozdravljivo bolezen. Zato je pomembno, da smo pozorni na pozne posledice zdravljenja, ki se lahko pojavijo po končanem zdravljenju, in kronične posledice, kot so okvare živčevja, limfedem, dolgotrajne posledice v gibljivosti. Bolnicam morata biti na voljo podpora in pomoč, kar smo počasi začeli vzpostavljati tudi v Sloveniji.«