31. oktober je svetovni dan varčevanja

Najpremožnejši privarčujejo 40 odstotkov prihodkov

Slovenija je imela višjo stopnjo varčevanja gospodinjstev kot v povprečju EU v vsem minulem desetletnem obdobju, izjema je leto 2012, ugotavljajo državni statistiki. »Vendar so med gospodinjstvi pri nas velike razlike. V tistih z najnižjimi dohodki ne morejo varčevati. Najpremožnejša gospodinjstva lahko privarčujejo okoli 40 odstotkov razpoložljivega dohodka. Vsa druga gospodinjstva so nekje vmes – ne privarčujejo veliko, a se jim ni treba zadolževati za pokrivanje tekočih izdatkov,« pravi Karmen Hren, namestnica generalne direktorice statističnega urada.

Še vedno vlagamo v nepremičnine

Ena najznačilnejših oblik vlaganj Slovencev je nakup stanovanj. Slovenska gospodinjstva imajo trenutno v lasti za slabih 40 milijard evrov stanovanjskih nepremičnin, kažejo statistični podatki. Kljub nizkim obrestnim meram za bančne depozite se Slovenci še vedno v veliki meri odločajo za varčevanje v obliki hranilnih vlog in gotovine, po bolj tveganih oblikah, kot je denimo nakup vrednostnih papirjev, pa posegajo redkeje. »Morda so nas k temu privedle tudi slabe izkušnje iz prejšnjega desetletja,« pravi Karmen Hren.