Na Mestni občini Kranj so izdelali Elaborat umestitve Splošne bolnišnice Gorenjske v prostor. Ta bi imela 600 postelj, v njej pa bi bilo mogoče na letni ravni hospitalizirati 35.000 ljudi in opraviti 220.000 ambulantnih obravnav. Bolnišnica bi zaposlovala približno 1400 ljudi, pri čemer na kranjski občini že pripravljajo tudi analizo potreb vrtca, osnovne šole in prostočasnih dejavnosti.

»Kranj med vsemi lokacijami, ki si prizadevajo za novo regijsko bolnišnico na Gorenjskem, predstavlja najbolj poseljeno občino. Hkrati je zelo primeren tudi po časovnem dostopu iz drugih krajev v regiji,« so v sporočilu za javnost zapisali na Mestni občini Kranj. Bolnišnico bi zgradili na Zlatem polju, kjer so na voljo zazidljiva zemljišča, njihov največji lastnik pa je država.

Gre za območje z vso potrebno prometno infrastrukturo, avtocestnim dostopom in neposredno bližino javnega prometa, pri čemer je v načrtu tudi železniška povezava Zlato polje-Brnik-Ljubljana. »Umestitev nove dejavnosti v prostor bi bila na tem območju optimalna - tako demografsko kot geografsko,« so prepričani na občini.

V Bovcu in Kranjski gori podpirajo Jesenice

Župani občin Zgornje Gorenjske so prejšnji mesec na redni koordinaciji spregovorili o izzivih, povezanih z lokacijo regijske bolnišnice, za katero se poleg Kranja zavzemajo tudi v Radovljici in na Jesenicah. »Gre za zelo pomembno vprašanje, do katerega se ne moremo opredeliti župani sami,« je tedaj povedal jeseniški župan Blaž Račič, ki je dal pobudo za poziv ministrstvu za zdravje in vladi glede priprave celovite študije, ki bi pokazala tudi, kaj bi selitev dejavnosti splošne bolnišnice z Jesenic v Radovljico, kjer ponujajo lokacijo za novo regijsko bolnišnico, pomenila za Jesenice in enakomeren razvoj regije..

Jeseniška občina je marca izvedla peticijo, pod katero se je v podporo ohranitvi dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah podpisalo 5200 ljudi. Podporo so jeseniški občini v njenih prizadevanjih za ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice na obstoječi lokaciji na seji prejšnji teden izrekli bovški občinski svetniki. »Vsak kilometer, za katerega bi se splošna bolnišnica oddaljila z Jesenic, bi pomenil dodaten kilometer dlje za naše občane,« je odločitev argumentiral bovški župan Valter Mlekuž. Že pred tem pa je kot prva jeseniško lokacijo podprla Občina Kranjska Gora.

Jeseniška občina je pripravila tudi elaborat s ključnimi argumenti za ohranitev bolnišnice na Jesenicah, pri čemer so prikazane možnosti širitve bolnišnice na tem območju. Prav pomanjkanje prostora na obstoječi lokaciji je namreč poleg lege v središču Gorenjske ključni argument v prid gradnje nove bolnišnice v Radovljici. Kot je zagotovil Račič, je na območju obstoječe bolnišnice mogoče zgraditi več objektov s skupno površino 38.000 kvadratnih metrov, kar pomeni prostora za 380 bolnišničnih postelj.

Za Poklukarja najbolj optimalna Radovljica

Račiča sicer skrbi osebno stališče zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja, ki je v preteklosti vodil jeseniško bolnišnico. Poklukar je namreč na predstavitvi kot kandidat za ministra na seji odbora DZ za zdravstvo povedal, da je po njegovi oceni radovljiška lokacija glede na geografsko lego optimalna za regijsko bolnišnico.

Za umestitev gorenjske regijske bolnišnice na območje, ki je v radovljiškem prostorskem redu namenjeno zdravstveni dejavnosti, je bila že leta 2017 izdelana prostorsko programska preveritev. Območje obsega približno 10 hektarov zemljišč v neposredni bližini avtocestnega priključka na jugovzhodnem robu Radovljice, med avtocesto, gozdno učno potjo, poslovno cono in robom savske terase.

Nova gorenjska regijska bolnišnica, ki je ocenjena na 300 milijonov evrov, zaenkrat še nima zagotovljenega financiranja. Ministrstvo za zdravje jo je skupaj z ostalimi predlogi javnih zdravstvenih zavodov uvrstilo na seznam potencialnih investicij Po mnenju stroke bi na Gorenjskem potrebovali bolnišnico s 500 posteljami, pri čemer bi, na primer kot negovalno, morali ohraniti tudi jeseniško bolnišnico, ki pa po mnenju članov projektne skupine kljub posodobitvam ne more zadostiti pogojem za regijsko bolnišnico.

Gorenjska je sicer edina regija v državi s tremi bolnišnicami in eno psihiatrično bolnišnico na lokacijah v premeru približno 40 kilometrov. Vse štiri skupaj, Univerzitetna klinika Golnik, Splošna bolnišnica Jesenice, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Psihiatrična bolnišnica Begunje, v primerjavi z ostalimi bolnišnicami v Sloveniji predstavljajo velikost običajne regijske bolnišnice.

Da je nova regijska bolnišnica na Gorenjskem nujna, že več let potrjujejo demografski podatki, število bolnišničnih obravnav, pomanjkanje prostorskih, kadrovskih in finančnih kapacitet, dotrajanost in arhitekturna neustreznost objektov, nezmožnost širitve in razdrobljenost programov oziroma dostopov do storitev zdravstvenega varstva v regiji.