Za izbor regijskih gazel in nacionalne gazele uporabimo lestvico 100 podjetij iz vsake regije, torej skupaj 600, na nacionalni lestvici 500 najhitreje rastočih podjetij pa so posamezne regije različno zastopane. Na letošnji lestvici je 184 podjetij iz osrednje slovenske regije (lani 172), sledi podravsko-pomurska, iz katere je 96 podjetij (lani 111), iz savinjsko-zasavske je 69 podjetij (lani 76), 60 iz primorsko-notranjske (lani 50), 52 iz gorenjske (48), najmanj pa jih je iz dolenjsko-posavske regije, in sicer 39 (lani enako).

Polovica spet med najhitrejšimi

Na lestvici je polovica, torej 250 podjetij, ki so se med 500 najhitreje rastočih uvrstila že lani in ohranjajo visoko rast, 119 podjetij je na lestvici že tretje leto zapored, 58 četrto leto, 23 podjetij pa kontinuirano že peto leto, torej od leta 2013, odkar je pogoj za uvrstitev na lestvico (poleg visoke rasti prodaje in nekaterih drugih meril) najmanj pet zaposlenih v podjetju.

Največ podjetij se ukvarja s predelovalno dejavnostjo (137, kar je dobrih 27 odstotkov), sledijo trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (105 oziroma 21 odstotkov), promet in skladiščenje (64 podjetij oziroma slabih 13 odstotkov), gradbeništvo (52 oziroma dobrih 10 odstotkov) in strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (49 ali slabih 10 odstotkov).

Večina podjetij na lestvici, 428 (kar je dobrih 85 odstotkov), je bila v letu 2016 v domači lasti, 37 podjetij v tuji lasti, 35 podjetij pa v mešani lasti. Na lestvici je le 17 velikih podjetij po zakonu o gospodarskih družbah, 26 je srednje velikih, majhnih je 114, večinoma pa gre za mikro podjetja, teh je kar 343. V lanskem letu so ta podjetja zaposlovala 16.460 ljudi, v petih letih so število delovnih mest povečala za 10.023. V povprečju so torej hitro rastoča podjetja v petletnem obdobju povečala število delovnih mest za 156 odstotkov. Skoraj 60 odstotkov podjetij je število zaposlenih v opazovanem obdobju več kot podvojilo. Med najhitreje rastočimi je tudi slaba desetina takih, ki imajo negativno rast števila delovnih mest, zaželen indeks rasti DaBeg, ki naj bi znašal 20 ali več, dosega dobra polovica podjetij na lestvici.

Ker so na lestvici večinoma majhna in mikro podjetja, ima le dobra desetina podjetij več kot 60 zaposlenih, povprečje je 33 zaposlenih, polovica podjetij zaposluje manj kot 13 ljudi.

500 najhitreje rastočih podjetij je v letu 2016 doseglo skupno prodajo v vrednosti 2,891 milijarde evrov. V letu 2011 so ta podjetja izkazovala skupno prodajo 1,540 milijarde evrov, kar pomeni, da so v petletnem obdobju povečala prodajo za 232 odstotkov (indeks rasti je 332). Tudi podjetja na repu lestvice dosegajo visoko rast prodaje– najnižji indeks rasti v zadnjih petih letih znaša 238, najvišji pa 3080. Polovica podjetij na lestvici dosega rast, ki je višja od 216 odstotkov (mediana je pri vrednosti indeksa 316).

Dodana vrednost malo pod 50 tisočaki

Skupaj so ta podjetja v letu 2016 ustvarila 242,4 milijona evrov dobička, v povprečju 484.869 evrov, ker pa gre za različno velika podjetja (le slaba desetina podjetij na lestvici je srednje velikih ali velikih), za orientacijo raje uporabimo mediano, ki pokaže, da je imela polovica podjetij na lestvici dobiček višji od 110.453 evrov.

Podjetja so v letu 2016 skupaj dosegla dodano vrednost 755,2 milijona evrov. Dodana vrednost na zaposlenega v povprečju znaša 49.935 evrov. Najvišjo dodano vrednost na zaposlenega so v povprečju dosegli v velikih podjetjih, 88.861 evrov na zaposlenega, v srednje velikih 59.621 evrov, v malih 52.594 evrov, v mikro podjetjih pa 46.387 evrov na zaposlenega.