Potem ko je direktor Komunale Marko Kocjančič v Dnevniku zatrdil, da bodo zbrane odpadke razvrščali in stiskali v kanjonu Zarice ob čistilni napravi, so krajani Drulovke in Orehka izsilili sejo sveta krajevne skupnosti, na kateri je bil navzoč tudi kranjski župan Boštjan Trilar, ki je včeraj zatrdil, da odpadkov v bližini naselij ne bo. »Zame je primerna lokacija v šenčurski občini, ki bo sicer nekoliko dražja,« pravi Trilar. Obstaja namreč tudi zelo jasna pogodba med občino in krajani Drulovke in Orehka, ki po čistilni napravi ne dovoljuje novih posegov v okolje.

Potem ko je župan pomiril krajane, je popustil še pred mestnimi svetniki, ki so kar po vrsti terjali umik točke o koncesiji, ki naj bi jo podpisali z RCERO Ljubljana, tako da bi kranjske odpadke skupaj z odpadki še nekaj gorenjskih občin ljubljanska Snaga odvažala na Barje. »Toliko je nejasnosti, da o tem ne moremo odločati,« je dejal svetnik Drago Štefe iz DeSUS, stranke, ki sicer sodi v njegovo »tiho koalicijo«. Zato so svetniki opravili le razpravo in tudi po hitrem postopku pri tej občutljivi temi niso odločali, čeprav je župan to predlagal.

Naglica in počasnost

Najbolj je seveda v Kranju v tem trenutku občutljivo vprašanje, kje bodo zbirali in razvrščali odpadke ter jih nakladali na Snagine tovornjake. Prav prekladanje odpadkov je odneslo prejšnjega direktorja Komunale, sedanji pa je kar začel stiskati odpadke v Zarici in s tem dodobra razbesnil krajane.

Svetniki so na seji vsaj dobili podatke, zakaj je Ljubljana dobila prednost pred Jesenicami oziroma centrom na Mali Mežakli. »Cena je trenutno ugodnejša, ekološko je ljubljanski center boljši in zato ne bo razpisa o tem. Bomo pa omogočili vsem, da se prepričajo o dejstvih,« je pojasnil Trilar, ki se je od srca na glas smejal ob očitku svetnika Zorana Stevanovića (SNS), da »si bo s poslom zagotovil službo v Ljubljani, če ne bo več izvoljen«.

Čeprav drži, da dolgoročno cen ravnanja z odpadki ni mogoče napovedati, so v Kranju izračunali, da bi bila skupna cena, če bi odpadke vozili na Jesenice, 134,12 evra za tono odpadkov, za Ljubljano pa 130,82 evra. S tem se je strinjal tudi mestni svetnik Jani Černe (SD), ki je razpolagal z drugačnimi podatki. Svetniki pa so se zavzeli, da se v morebitno pogodbo o koncesiji umesti čim več varovalk glede cen in drugih pogojev.

Kranjska Komunala je torej znova soočena s tem, da odpadkov v Zarici nočejo, krajane pa je sedaj podprl tudi župan. V nekaj letih po zapori odlagališča Tenetiše jim tako v komunali in občini ni uspelo ustrezno poskrbeti za to, da bi v Kranju in okoliških občinah zbrane odpadke lahko odvažali v predelavo.