Potem ko je pred leti propadla zamisel o gorenjskem centru za predelavo odpadkov v Tenetišah, so ti nekaj časa končali v tržiški občini, še vedno pa jih veliko odpeljejo na odlagališče Mala Mežakla v jeseniški občini. Zdaj pa so občine, ki so solastnice največjega javnega podjetja Komunala Kranj, pred odločitvijo, da s sklenitvijo koncesijske pogodbe odpadki končajo v centru v Ljubljani, ki ima sicer bistveno večje zmogljivosti od trenutnega obsega odpadkov, ki jih vozijo v RCERO Ljubljana.

Župan Boštjan Trilar bo v ponedeljek skušal predstavnike strank v mestnem svetu prepričati o sklenitvi posla, ki bi dolgoročno pomenil, da odpadke iz Kranja v Ljubljano vozi podjetje Snaga in ne več Komunala Kranj, ki jih vozi zdaj. Tako trdi direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič, ki nam je sporočil, da ima pristojnost o odločanju glede te dejavnosti s področja odpadkov svet ustanoviteljev, ki ga sestavljajo župani občin solastnic komunale. Večinski delež ima kranjska občina, ena od občin solastnic pa je že sklenila ločeno sodelovanje z Ljubljano in iz Cerkelj tja že vozijo odpadke tovornjaki Snage.

Ko smo povprašali nekatere župane o tej pomembni odločitvi, nam je Marko Mravlja, župan Naklega, povedal, da konkretnih pojasnil o spremembi še ni dobil oziroma za njih velja dosedanja odločitev o odvozu na Malo Mežaklo. Vse občine morajo sicer (novo) koncesijsko pogodbo sprejeti na sejah občinskih svetov.

Jamstva za cene ni

Kot je še pojasnil Marko Kocjančič, bo njegovo podjetje še zbiralo odpadke in pri tem njihove storitve ne bodo podražili, ker so do zdaj z dobrim poslovanjem celo omogočili nižje cene. Zatrdil je tudi, da nihče od obstoječih izvajalcev obdelave in odlaganja odpadkov ne more srednjeročno ali dolgoročno zagotoviti fiksne cene storitev in to velja tako za Ljubljano kot Hrastnik, Celje ali Jesenice. Na cene namreč vpliva več dejavnikov, drži pa tudi podatek, da celoten proces dogajanja z odpadki na položnicah za občane pomeni le desetino zneska. Doslednejše ločevanje odpadkov pa bo lahko še zmanjšalo zneske na položnicah.

Zanimivo je, da bodo zbrane odpadke, ki jih zbira komunala na posebnem prekladalnem mestu, nato prevzeli tovornjaki Snage in jih odpeljali v Ljubljano. Gre za lokacijo Zarica, kjer so že centralna in nova čistilna naprava in tudi zbirni center, kamor odpadke lahko vozijo občani sami.

»Ne bo dobro, če je svet ustanoviteljev mimo občinskih svetov že sprejel odločitev za pristop k RCERO Ljubljana. Sam sem o tem na sejah sveta spraševal, odgovora nisem dobil in zdaj naj bi svetniki le potrdili tisto, kar je že sklenjeno,« pa se pritožuje mestni svetnik Jani Černe iz SD. Nekateri svetniki ob tem namigujejo, da naj bi Trilar s to odločitvijo storil uslugo ljubljanskemu županu z namero, da bi si zagotovil službo, če bi mu spodrsnilo na naslednjih županskih volitvah. Vsekakor pa koncesijska pogodba za to dejavnost lahko še dodatno razburka tudi politično dogajanje v Kranju in drugih občinah.