Bolniki z demenco in ishemično možgansko kapjo, ki jih zdravijo z intravensko trombolizo, nimajo povišanega tveganja za znotrajmožgansko krvavitev in umrljivost v primerjavi z bolniki brez demence, je pokazala švedska epidemiološka raziskava, objavljena v strokovni reviji Neurology.

Ishemična možganska kap je najpogostejša oblika možganske kapi in se pojavi zaradi zapore možganskega žilja s strdkom. Bolniki, ki jih do zdravstvene ustanove pripeljejo v štirih do petih urah po začetku kapi, so kandidati za zdravljenje z zdravilom za raztapljanje strdka. Zdravljenje, ki mu rečejo intravenska tromboliza, lahko prepreči prizadetost in ohrani bolnikove sposobnosti.

»Zaradi globoko zakoreninjenega strahu pred zapleti zdravljenja s trombolizo pri bolnikih z demenco so zdravniki do tovrstnega zdravljenja te skupine bolnikov zadržani. Bolniki z alzheimerjevo boleznijo imajo namreč spremembe v možganovini, ki bi jih ob zdravljenju s trombolizo lahko bolj ogrožale za znotrajmožgansko krvavitev. Ker pa povišana verjetnost teh zapletov pri bolnikih z demenco doslej ni bila podprta z izsledki raziskav, smo želeli preveriti, ali to velja za švedske bolnike z demenco in kapjo,« je povedala Eva Županič, specializantka nevrologije, doktorska študentka na Univerzi v Ljubljani, ki je raziskavo ob pomoči soavtorjev, med katerimi je bila tudi slovenska nevrologinja Milica Gregorič Kramberger, izvedla na Inštitutu Karolinska v Stockholmu na Švedskem.

Raziskavo so izvedli tako, da so v dveh švedskih nacionalnih registrih (registra bolnikov z demenco in registra bolnikov z možgansko kapjo) preučili več kot 1300 bolnikov z demenco, ki so utrpeli ishemično možgansko kap. Ugotovili so, da so zdravniki bolnike z demenco, mlajše od 80 let, redkeje zdravili s trombolizo kot pa kontrolno skupino bolnikov s kapjo in brez demence. Razlik v zdravljenju z intravensko trombolizo pa niso opazili pri bolnikih, starejših od 80 let, kar je raziskovalno skupino presenetilo, je povedala Sara Garcia - Ptacek, specialistka nevrologije, postdoktorska študentka na Inštitutu Karolinska.

Raziskovalce so zanimali tudi varnost in izidi zdravljenja. Ugotovili so, da bolniki z demenco, zdravljeni s trombolizo, niso bili bolj ogroženi zaradi znotrajmožganske krvavitve ali smrti. Po drugi strani pa so bolniki z demenco potrebovali več pomoči pri dnevnih aktivnostih in so bili po kapi pogosteje nastanjeni v domovih za ostarele.

»Naši izsledki kažejo, da je trombolitično zdravljenje bolnikov z demenco varno. Rezultate smo pridobili pri zelo velikem številu bolnikov s kapjo in demenco, ki so bili sistematično zbrani v švedskih zdravstvenih registrih. Vseeno pa se moramo zavedati, da gre za opazovalno raziskavo, kjer odločitev za zdravljenje bolnikov ni bila povsem naključna, ampak je temeljila na individualni presoji izbranega zdravnika,« pravi soavtorica Milica Gregorič Kramberger, specialistka nevrologije in vodja Centra za kognitivne motnje Nevrološke klinike, v sporočilu za javnost UKC Ljubljana. lo