Ti predstavljajo največji evolucijski preskok od enostavnih hišnih kurišč in odprtih kaminov. S toplovodnimi kamini lahko namreč zelo učinkovito ogrevamo celoten objekt.

Zaprti kamini s priključenim zalogovnikom tople vode so kompleksni sistemi, ki toploto shranjujejo in prenašajo prek vode. So naprave za centralno ogrevanje, ki se po zahtevnosti izvedbe in ceni približajo kakovostnim kotlom na drva ali pelete ali pa jih celo presegajo. Toplovodni kamini vplivajo na dve precej različni okolji, saj skušajo skrb za toplo hišo iz kurilnice prestaviti v osrednji bivalni prostor.

V okolico sprostijo malo toplote

Toplovodni kamini dosegajo največji izkoristek toplote med kamini in kaminskimi pečmi, ki preseže tudi 90 odstotkov. Voda je speljana ob obodu kamina, kjer jo segrejeta toplota ognja in dimnih plinov. Segreto vodo lahko pošiljamo neposredno v ogrevalni sistem ali pa v zalogovnik. Zaradi njihove dobre učinkovitosti se le malo toplote sprosti v prostor, v katerem stojijo. Delež v prostor sproščene energije se običajno giblje med 20 in 30 odstotki, je pa glede na specifične potrebe v prostoru z različnimi izvedbami možno odstopanje v obe smeri. Ko je toplovodni kamin edino ogrevalno telo za sistem centralne kurjave, je cilj čim manjše sproščanje toplote v prostor. Tako zagotovimo, da gre večina toplote v zalogovnik, kjer se shranjuje njen presežek. Krmilniki nato usmerjajo vodo po ceveh centralnega ogrevanja skozi celoten objekt. Toplovodni kamini so primerni tako za radiatorsko kot za talno gretje. Pri talnem ogrevanju (ali drugih nizkotemperaturnih režimih) so nujni posebni krmilniki in hranilnik toplote, saj bi zaradi nizke temperature vode v tleh prehitro prišlo do pregretja celotnega sistema.

Kurjenje v dnevni sobi

Učinkovitost toplovodnih kaminov je razlog, da je pri njihovem delovanju le malo romantike. V prostor oddajajo malo toplote, zato bolj zadržano govorimo o uživanju ob plamenih in njihovi neposredni toploti. Toplovodni kamini so na prvem mestu ogrevalne naprave za več prostorov, šele nato pa pridejo do izraza njihove druge kvalitete. Eden od pomislekov je tudi potreba po stalnem kurjenju v bivalnem prostoru. To pomeni precej skrbi za red in čistočo, saj se tudi ob disciplini in rednem čiščenju pepela s posebnim sesalnikom ne moremo izogniti, da med prinašanjem drv in vsakodnevno uporabo kamina v prostor ne bi vnašali nečistoč.

Minimalne toplotne izgube

Ko je toplovodni kamin edini ali pretežni vir ogrevanja, so toplotne izgube sistema minimalne. To izhaja iz dejstva, da se vsa toplota kamina sprošča ali v sistem ali pa v prostor, v katerem stoji. Tako se energije ne izgublja z ogrevanjem pomožnega prostora, kot je kurilnica, prav tako tudi ne pri transportu toplote po ceveh iz kurilnice v objekt. Seveda pri tem predpostavljamo, da je 500- ali 1000-litrski hranilnik toplote postavljen v bližini kamina in ne na drugi strani objekta.

Kamin v kombinaciji z drugimi viri

Toplovodne kamine lahko uporabljamo kot edine vire za ogrevanje ali pa jih kombiniramo z več ogrevalnimi viri, na primer s toplotno črpalko, s sončnimi zbiralniki, tudi s pečjo na olje ali plin. Kombiniranje več ogrevalnih virov predstavlja veliko povečanje začetne naložbe, zaradi česar je kljub nižjim letnim stroškom za ogrevanje le težko ekonomsko upravičeno. Z različnimi ogrevalnimi viri lahko ustvarimo optimalni sistem ogrevanja, kjer določen vir uporabljamo zgolj v pogojih, ki so za delovanje najbolj ugodni. To omogoči zelo nizke tekoče stroške, kot že rečeno, pa naložba skokovito narašča v tisočakih. Naložba v toplovodni kamin je zato najbolj smiselna takrat, kadar bo kamin zagotavljal pretežni vir ogrevanja, obenem pa že pri načrtovanju objekta upoštevamo specifične zahteve toplovodnih kaminov.