Na podlagi svojega v Nemčiji pridobljenega strokovnega znanja in večdesetletnih praktičnih izkušenj na strokovnem področju zbiranja, odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda ponovno trdim, da je predvidena gradnja tega povezovalnega kanala strokovno nesmiselna, ekonomsko zgrešena kakor tudi ekološko izredno nevarna in škodljiva. Zaradi omejene dolžine tega prispevka moram biti zelo kratek in jedrnat. Iz množice strokovnih, ekonomskih in ekoloških protiargumentov moram zato izbrati in se omejiti zgolj na nekaj naslednjih kritičnih pripomb.

Ocenjena vrednost tega projekta (Dnevnik, 18. avgusta 2017) na podlagi »prve dokumentacije« naj bi znašala 111,18 milijona evrov (brez DDV). Od tega bo evropski kohezijski sklad prispeval 69 milijonov evrov (brez DDV), državni proračun 12 milijonov evrov (brez DDV), preostalih 31,18 milijona evrov (brez DDV) ter vse podražitve in anekse pa si bodo porazdelile vse tri udeležene občine. Vsa gradbena dela bo izvedla družba Javna razsvetljava, ki je bila izbrana na javnem razpisu (?) že leta 2013! Družba Javna razsvetljava ima zagotovo izredno dobre in ustrezne reference za gradnjo tako zahtevnega in obsežnega projekta. Ni mi jasno, kako se je lahko pred štirimi leti izvedel razpis del, za katera izvedbena dokumentacija še dandanes ne obstaja! Saj bo vendar (po izjavi g. Mlakarja v Odmevih) šele v prihodnje izdelana izvedbena dokumentacija v celoti stroškovno upoštevala izredno zahtevno gradbeno izvedbo in uporabo zelo dragih kakovostnih cevi za večkilometrsko prečkanje zaščitnih območij za pridobivanje pitne vode mesta Ljubljana. Torej lahko dejansko pričakujemo vsaj podvojitev stroškov tega kanala zgolj na tem odseku. O višinah pri nas praviloma »šele« med gradnjo ugotovljenih »potrebnih« visokih aneksov pa tukaj ne nameravam izgubljati besed (naknadnih podražitev kohezijski sklad ne bo upošteval).

Gradnja kanalizacijskega omrežja v Medvodah (3600 prebivalcev) in Vodicah (1100) s povezovalnim kanalom C0 naj bi na podlagi gradbenega dovoljenja (torej brez pričakovanih hudih podražitev in visokih aneksov) stala »zgolj« 27,98 milijona evrov (brez DDV). Torej bodo znašali ti stroški vsaj 5953 evrov (brez DDV) na vsakega prebivalca Medvod in Vodic. Da visokih dodatnih pripadajočih stroškov nadgradnje CČN (»zgolj« 40,29 milijona evrov brez DDV; brez pričakovanih hudih podražitev in visokih aneksov), ki jih bodo (v obliki komunalnih prispevkov) morali ravno tako nositi prebivalci Medvod in Vodic, niti ne omenjam. Nasprotno pa bi strokovno, ekonomsko in ekološko najbolj smiselna ter priporočljiva sanacija oziroma dograditev že obstoječih (za rušenje predvidenih) čistilnih naprav zahtevala zgolj zanemarljivi del teh ogromnih naložb.

Toliko o investicijskih stroških. Skupne stroške pa, kakor vsi vemo, sestavljajo investicijski in obratovalni stroški. Zakaj so torej zamolčali predvidene (nekajmilijonske letne) obratovalne stroške? Kohezijska sredstva za pokritje dela skupne naložbe so namreč v medijih ponujena kot enkratni sladkorček, kasnejši stalno naraščajoči nekajmilijonski letni obratovalni stroški pa bodo v celoti vse hujši bič izključno samo za uporabnike. Zatorej prebivalcem Medvod in Vodic svetujem, da se še pravočasno preselijo drugam.

Žal se skuša na vse načine zamolčati in prikriti, da je stroka na podlagi utemeljenih obsežnih strokovnih kritik in ekonomskih izračunov že pred desetletji zavrgla že takrat predlagani priključek Medvod in Vodic na ljubljansko omrežje. Ali pa ima VO-KA tako neurejen arhiv?

Ponovno želim opozoriti vse Ljubljančane na ekološko in zdravstveno ogroženost izredno kakovostne ljubljanske pitne vode, ki nam jo zavidajo daleč naokoli. Zaradi fiksnega obsega kohezijskih sredstev (69 milijonov evrov brez DDV) bomo morali torej prevzeti pričakovane ogromne (večstomilijonske) naložbe, podražitve, anekse in dodatne obratovalne stroške nepotrebnega povezovalnega kanala kakor tudi zdravstveno tveganje zaradi možnega onesnaženja ljubljanske pitne vode.

Odlična pitna voda je osnovna, vedno dragocenejša dobrina VO-KA. Zato ne razumem njihovega vodstva, da brez ustreznih razlogov dopuščajo ogrožanje njene kakovosti. Domnevam, da je ta združitev posameznih kanalizacijskih sistemov predpriprava za kasnejšo dobičkonosno privatizacijo vsega sistema. Zato tudi ne razumem potencialnih bodočih lastnikov, ki pljuvajo v bodočo lastno skledo.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana