V Dnevniku smo že poročali, da so delavci družbe VOC Celje, ki je bila izbrana za izvedbo del, do konca počitnic zamenjali vso zemljino pri vrtcu na Hudinji, ki ga obiskuje 176 predšolskih otrok. S strojnim izkopom so odstranili od 50 do ponekod celo 70 centimetrov vrhnje plasti, izkopani material pa začasno deponirali na delu gradbišča komunalne opreme Gaberje jug, kjer čaka, da podjetje Erico poda oceno tega odpadka. Javnost pa je razburila izjava mame enega od otrok, ki obiskujejo omenjeni vrtec, češ da so meritve na novo pripeljane zemljine pokazale, da tudi ta ni neoporečna. Konkretno naj bi v njej našli preveč arzena.

Korigirali so kislost tal

»Zemljo za otroško igrišče vrtca na Hudinji je izvajalec del pripeljal iz neonesnaženega, naravnega območja Rupe v Šmartnem v Rožni dolini. Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja je julija letos na tem območju odvzel več vzorcev tal na 15 različnih merilnih mestih in opravil meritve vsebnosti kovin in polkovin, ki niso pokazale odstopanj,« so se na očitke odzvali v Mestni občini Celje. Dodali so, da je bil za oceno primernosti pripravljen združen, povprečni vzorec tal, ki je bil dostavljen v akreditiran laboratorij podjetja Erico Velenje. V končni oceni so v Ericu navedli, da je nova zemljina primerna za nasipavanje stavbnih zemljišč. »Zaradi boljšega uspevanja travnate ruše ob vgradnji zemljine pa so priporočili, da se korigira kislost tal, kar je bilo tudi narejeno,« še dodajajo na občini.

Oktobra znani rezultati monitoringa

Na celjski občini so še povedali še, da je Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja kot zunanja institucija ves čas spremljal izvedbo del in kontroliral zemljino, ki so jo vozniki tovornjakov vozili na območje vrtca. Meritve, ki so bile opravljene, pa niso kazale na odstopanje vsebnosti arzena.

»Predvidoma oktobra bo pooblaščena institucija končala kontrolni monitoring saniranih tal, ki bo tudi pogoj za primopredajo izvedenih del,« še navajajo na celjski občini, kjer razumejo skrb nekaterih staršev. Zato bodo naredili vse, da bodo otrokom zagotovili varno uporabo igralnih površin. Kot so že pred mesecem povedali na občini, je izvajalec na odkopani teren položil geotekstil, nanj pa plast drenažnega tampona v debelini približno 20 centimetrov. Na to plast so ponovno položili geotekstil, da bi onemogočili povratni kapilarni transport težkih kovin iz spodnjih plasti v zgornje.

»Na tako urejen teren je bilo pripeljane najmanj 30 centimetrov neoporečne zemlje, ki se je zatravila s travno rušo. Ves pripeljani material pa so pred vgradnjo ponovno preverili zunanji pooblaščeni strokovnjaki oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, strokovnjaki infrastrukturnega centra za pedologijo in varstvo okolja pa skladnost s priloženim certifikatom dobavitelja materiala,« še povedo na občini.

Starši, vsaj nekateri, pa čakajo, da bodo analize končane, nekateri pa so že napovedali tožbe, če bi analize krvi, ki jih bodo naročili sami, pokazale, da so težke kovine že zašle v kri njihovih malčkov.