VOC Celje je končal menjavo onesnažene zemlje pri vrtcu na Hudinji. S strojnim izkopom so odstranil vrhnjo plast zemlje v debelini 50 centimetrov, ponekod celo 70 centimetrov. »Ves izkopani material, ki ga je za okoli 1400 kubičnih metrov, pa se bo do izdelave ocene odpadka deponiral na delu gradbišča komunalne opreme Gaberje jug. O nadaljnjem ravnanju z začasno deponirano zemljo se bomo odločili po pridobitvi ocene odpadka,« pravijo na Mestni občini Celje.

Kot so dodali, je izvajalec na odkopani teren pri vrtcu položil geotekstil, nanj pa plast drenažnega materiala v debelini približno 20 centimetrov. Na to plast je spet položil geotekstil, da se onemogoči vdor težkih kovin iz spodnjih plasti v zgornje. »Na tako urejen teren je bila pripeljana nova, čista zemlja v minimalni debelini 30 centimetrov, na to so položili travo. Ves pripeljani material, od drenažnega peska, geotekstila, zemlje do travne ruše je bil že prej in še na mestu pred uporabo ponovno preverjen. Pregledali so ga zunanji pooblaščeni strokovnjaki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, oddelka za agronomijo, infrastrukturnega centra za pedologijo in varstvo okolja, ki so preverili skladnost s priloženim certifikatom dobavitelja materiala,« so pojasnili na celjski občini. Za ves material pa je izvajalec projektantu, strokovnim nadzornikom in investitorju pred uporabo predložil v pregled in potrditev ustrezne certifikate, ateste in drugo potrebno dokumentacijo.

Posekali tudi drevesa

Vrtec na Hudinji so med poletnimi počitnicami začasno zaprli, starše otrok, ki ga obiskujejo, pa so že sredi avgusta obvestili, da bo vrtec ponovno odprl vrata prvi dan septembra. Res pa še ni povsem končano igrišče, zato bodo starejši otroci začasno uporabljali za igro športne površine in igrišče osnovne šole Hudinja ter otroško igrišče med bloki v Milčinskega ulici. Mlajši otroci pa se bodo lahko igrali na zunanjih terasah ter na asfaltiranem delu vrtca. »Na ograjenem igrišču je bilo podrtih tudi pet večjih dreves, ki so bila v slabem stanju, ter pet manjših. Predvidoma novembra bomo zasadili enajst novih dreves,« so še pojasnili na celjski občini.

Ukrepali bodo tudi drugod

Za zamenjavo zemlje so se odločili potem, ko se je izkazalo, da je v tleh igrišča tega celjskega vrtca presežena opozorilna vrednost nekaterih težkih kovin, predvsem kadmija in svinca. Čeprav so bili nekateri ob tej novici presenečeni, pa je že od leta 2005 znano, da je zemlja v okolici javnih vrtcev v občini Celje zelo onesnažena. »Glede na dejstvo, da so med strupi nedvomno tudi arzen, nikelj, cink in druge strupene snovi, so analize vsaj pomanjkljive, če ne zavajajoče. Brez vsakega odlašanja bi bilo treba takoj zamenjati vso zastrupljeno zemljo pri javnih vrtcih, saj ni mejnega praga, pod katerim te snovi ne bi pomenile tveganja za zdravje ljudi, še posebno otrok,« pa ob tem opozarjajo v Civilnih iniciativah Celje.

Menda naj bi bile še posebno kritične vrednosti na območju enote vrtca Gaberje, ki je najbliže stari cinkarni. Na občini pa so že naročili ponovni kontrolni monitoring zemlje na vseh javnih vrtčevskih igriščih in bodo, če bodo vrednosti tudi drugod presegale kritično mejo, ustrezno ukrepali.