Adria Dom je črnomaljska gazela, ki je avgusta zaokrožila 15-letnico delovanja, zadnja tri leta jo vodi Marta Kelvišar. Podjetje zaposluje 214 ljudi in je specializirano za razvoj in proizvodnjo mobilnih hišic in razkošnih mobilnih šotorov (glamping). Podjetje je del skupine Adria Mobil, ki pa naj bi že v kratkem prešla v last francoskega Trigana, ki prav tako izdeluje avtodome, počitniške prikolice in mobilne hišice.

Podjetje je od leta 2014 za 45 odstotkov povečalo rast prodaje, saj so lani ustvarili 24,7 milijona evrov prihodkov od prodaje. Dobiček je podjetje početverilo, saj je konec minulega leta znašal 1,7 milijona evrov, leta 2014 pa še 473.000 evrov. V zadnjih desetih letih je podjetje s pomočjo lastnega razvoja in tehnološko napredne proizvodnje izdelalo več kot 12.000 bivalnih enot.

Izvozijo kar 99 odstotkov prodaje, od tega več kot 70 odstotkov na italijanski in hrvaški trg, z razvojem hiše za celoletno bivanje pa krepijo prodajo na zahodnoevropskem in skandinavskem trgu. Z razvojem razkošnega mobilnega šotora (za glamping), ki so ga tudi patentirali, so si odprli pot v svet, predvsem nagovarjajo grški, japonski in tudi arabski trg.

»Brez rasti in razvoja ni prihodnosti podjetja,« zelo jasno pove direktorica. Skupaj s še dvema sodelavcema iz Adrie Mobila, odgovornima za trg in tehnični sektor, so pred tremi leti postavili temelje novi strategiji razvoja podjetja, ki sedaj na svojem nišnem področju predvsem zelo smelo oblikuje trende in je usmerjeno na kupce. To velja tako za šotore za glamping kot za mobilno modularno hišo za celinske trge. Podjetje namreč proizvaja produkte, namenjene udobnemu in kakovostnemu preživljanju prostega časa v naravi, pri čemer v izdelke ves čas vključujejo dizajn. Ker delajo v visokokonkurenčni panogi, ves čas vlagajo v razvoj tako tehnologije, procesov kot ljudi, še posebej razvojnikov.

V podjetju imajo vzpostavljen sistem stalnih izboljšav. Zaposlene spodbujajo k podajanju koristnih predlogov, saj z njimi dvigujejo učinkovitost, izboljšujejo gospodarjenje, delovne pogoje in konkurenčnost. Sistematično zbirajo tudi predloge sodelavcev za inovacije in jih nagrajujejo. Oblikovali so mesečni kazalnik prejetih predlogov, ki je sestavni del stimulativnega nagrajevanja, ob koncu leta pa razglasijo in nagradijo inovatorja leta.

Sodelujejo v različnih kompetenčnih centrih in skrbijo za stalno izobraževanje zaposlenih. Proti fluktuaciji zaposlenih se bojujejo tudi tako, da jim omogočajo prerazporejanje na delovna mesta, ki bolj ustrezajo njihovim dosežkom in potencialom. Prepoznavanje ključnih kadrov, ki pokažejo visoko motiviranost in predanost za dane izzive, je ena izmed ključnih nalog vodstva. Sicer pa pri vseh kandidatih za zaposlitev preverijo usklajenost njihovih vrednost z vrednotami podjetja, ki so timsko delo, kakovost, inovativnost in prilagodljivost, iščejo pa kreativne, motivirane in znanja željne zaposlene.

»Naš največji izziv je ostati konkurenčen na globalnem trgu, pri tem zagotoviti zaposlenim vzpodbudno delovno okolje ob zdravi rasti podjetja. Razvoj in implementacija programa modularnih mobilnih enot za celoletno bivanje na zahodnoevropski trg in prodor na svetovni trg z glamping mobilnimi šotori sta naša izziva prihodnosti,« poudarja direktorica Marta Kelvišar, ki ves čas v ospredje daje pomen zaposlenih. »V zadnjih treh letih smo več kot podvojili število zaposlenih. Z razvojem novih programov smo zmanjšali odvisnost od visoke sezone in tako delavcem omogočili varnejšo zaposlitev vse leto. Ugotavljamo, da je vse več naših zaposlenih zelo zavzetih pri opravljanju svojega dela.« To je včeraj med obiskom navdušilo tudi predstavnike Trigana, ki bodo te dni tudi uradno prevzeli Protej in s tem skupino Adria Mobil. jpš