Novomeščan Igor Kranjec je pred leti končal srednje poklicno izobraževanje za elektrikarja energetika. Leta 2012 se je odločil za dodatno izobraževanje in se na Šolskem centru Novo vpisal v program PTI (poklicno-tehnično izobraževanje) za pridobitev izobrazbe elektrotehnik. V dveh letih ga je tudi uspešno zaključil s poklicno maturo.

»Za izobraževanje sem se težko odločil, tudi zato, ker me je stalo 2000 evrov. Toda obljubljali so nam sofinanciranje šolnin, zato je bila odločitev nekoliko lažja,« pripoveduje Kranjec. Po končanem prvem letniku junija 2013 je na razpis javnega sklada za razvoj kadrov poslal vlogo, vendar dobil odgovor, da je denarja že zmanjkalo in da naj počaka na nov razpis. Tega pa ni in ni bilo. Vse do letos. »Junija je bil razpis končno objavljen, vendar moji dve šolski leti za sofinanciranje kljub obljubam ne prideta v poštev,« je razočaran Kranjec.

Leti 2012/2013 in 2013/2014 izpadli

Letošnji razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni namreč velja zgolj od leta 2014 dalje. Leti 2012/2013 in 2013/2014 sta tako nepričakovano izpadli. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so nas po odgovore napotili na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in štipendijski sklad, h kateremu se je z letošnjim letom pripojil tudi omenjeni sklad za kadre. Razpis je odprt do septembra prihodnje leto, na voljo je nekaj manj kot 6,7 milijona evrov, do sofinanciranja pa so upravičeni posamezniki z zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo.

Katja Kralj Tomšič iz omenjenega sklada uvodoma pojasnjuje, da je razpis financiran s strani Evropskega socialnega sklada in je vezan na obdobje finančnih perspektiv. Pričakuje, da se bo prijavilo okrog 4000 posameznikov in da bodo razdelili vsa sredstva. Prejšnja finančna perspektiva na osnovi Operativnega programa človeških virov se je zaključila leta 2013, 5783 posameznikom pa so razdelili vseh 8,1 milijona evrov. Novi razpis je torej vezan na novo perspektivo 2014–2020. »Zaradi podpore, ki je vezana na pravila izvajanja kohezijske politike in posamezna obdobja upravičenosti, povračilo iz Evropskega socialnega sklada za šolska leta 2012/2013 in 2013/2014 ni mogoče,« odgovarja Kralj-Tomšičeva.

Kranjec se zelo dobro spominja, kako jim je ravnatelj na podelitvi maturitetnih spričeval na Šolskem centru Novo mesto dejal, da »naj spremljamo objave razpisov, saj da bomo šolnino dobili sofinancirano«. Ravnatelj enote za izobraževanje odraslih Zlatko Zepan nasprotno trdi, da niso obljubljali ničesar. »Pri nas imamo že dolgo takšno politiko, da ničesar ne obljubljamo, sploh pa ne nečesa, kar ni odvisno od nas, saj imamo s tem slabe izkušnje.« Je pa res, pravi, da so jim v Ljubljani govorili, češ naj udeležencem izobraževanj povedo, da bodo del šolnine »najbrž dobili povrnjen«. »Toda na to več ne nasedamo.«

“Z obljubami so nas zavajali”

Zepan dodaja, da razume razočaranje tistih, ki so izpadli, hkrati pa pozdravlja objavo novega razpisa. »Ko so se ljudje navadili na te razpise, je seveda nastal problem, ker ga potem kar naenkrat ni bilo. Pred leti je sicer prišlo celo tako daleč, da so šolnine financirali kar po letnikih, ne glede na to, ali je posameznik uspešno zaključil izobraževanje ali ne. Osebno sicer menim, da bi se morala država v sektorju izobraževanja vendarle bolj nasloniti na lastne vire in ne toliko na evropske, čeprav je seveda vsaka pomoč dobrodošla.«

Toda Igor Kranjec se, tako kot najbrž mnogi drugi, počuti izigranega. Čeprav je izpolnil vse pogoje in izobraževanje v roku uspešno zaključil in kljub obljubam z vseh strani nima možnosti za povračilo šolnin. »Najmanj, kar lahko rečem, je, da so nas z obljubljenim sofinanciranjem zavajali tako šola kot sklad za kadre in seveda ministrstvo, ki je vse to dovolilo. Na koncu pa smo se za obljubljeno lepo obrisali pod nosom.«