Danes Slovenija ni več siromašna deželica, da bi morali kot po drugi svetovni vojni zaradi preživetja uničevati najboljšo rodno zemljo. Nato pa se pojavi še izsiljevanje, da imajo v sosednji državi že izdano gradbeno dovoljenje za omenjeno proizvodnjo, kot da je to dokument, ki nas bo prisilil, da moramo takoj poklekniti in privoliti. Vsak razsoden človek ve, kaj se dogaja v ozadju. Vsi, ki imamo radi svojo domovino, imamo radi najlepšo deželo na svetu. Kot mnogi narodi, tudi slovenski narod je veliko pretrpel, če potrpimo še za tisočinko tistega, nam bodo bodoči rodovi zelo hvaležni. Ne naredimo še ene rane v slovenski organizem.

Rudi Kerševan

Gradišče nad Prvačino