V ponedeljek se začne dolgo pričakovana prenova novomeškega mestnega jedra, ki naj bi trajala eno leto. Kot je znano, bo prenova potekala v več gradbenih fazah. Ker gre za zahteven gradbeni projekt, ki vključuje tudi nepredvidljiva arheološka izkopavanja, o podrobnejšem časovnem načrtu na občini še ne govorijo.

Na občini pravijo, da se v ponedeljek začne priprava gradbišča, gradbinci in arheologi pa bodo delali sočasno oziroma se bodo na posameznih odsekih izmenjevali. Pričakovati pa je precejšen prometni kaos, saj se ob gradnji obeta spremenjen prometni režim, ki naj bi ga sproti prilagajali glede na potek gradbenih del. Trenutno potekajo zadnja usklajevanja, potrebna za izdajo elaborata prometne ureditve na območju del, pojasnjujejo na novomeški občini. Kot poudarja župan Gregor Macedoni, bodo lokali, trgovine in podjetja med obnovo ves čas dostopni.

Spremenjen prometni režim

Gradbena dela, ki jih bo izvajalo podjetje CGP, so vredna 5,6 milijona evrov, pri čemer občina računa na dobrih 80 odstotkov sofinanciranja iz kohezijskih skladov. Prva faza zajema dela na Pugljevi ulici ter delu Glavnega trga. Promet bo medtem potekal po Sokolski ulici in Kandijskem mostu, vendar zgolj iz mesta, na zgornjem delu Glavnega trga pa bo promet mogoč mimo gostišča na trgu in nazaj proti Rozmanovi ulici. Sledijo dela na Kandijskem mostu na križišču Pugljeve in Sokolske ulice. V tem času bo Kandijski most popolnoma zaprt za motorni promet, promet po zgornjem delu Glavnega trga bo potekal kot med prvo fazo, izvoz za stanovalce pa bodo uredili po Sokolski ulici v smeri Florijanovega trga. ds