Cepilnika predstavljata vstopni del ponudbe cepilnikov Rem Power. Drva smo namreč pripravljali z malim horizontalnim pettonskim cepilnikom in nekoliko večjim, a še vedno kompaktnim cepilnikom s sedmimi tonami cepilne moči. Različni električni cepilniki v njihovi ponudbi imajo pet, sedem, deset ali dvanajst ton cepilne moči, to jesen pa prihaja tudi veliki cepilnik LSEm 16000 PTO, ki bo s šestnajstimi tonami cepilne moči najmočnejši v ponudbi. Gre za zmogljiv cepilnik s traktorskim priključkom, ki je namenjen za cepljenje količine drv, ki presega lastne potrebe. Električna cepilnika na preizkusu sta po kapaciteti dela njegovo nasprotje, saj se bomo z njima lotili manjših količin lesa. Zanimiva sta predvsem zaradi enofaznega električnega motorja, kar pomeni, da ju vklopimo v običajno električno vtičnico. Manjši cepilnik vidimo predvsem kot alternativo cepljenju velikih polen s sekiro, večji sedemtonski pa lahko nadomesti najem cepilnika pri pripravi drv za lastno uporabo. Z njim se torej ne bomo lotili proizvodnje drv, obvladali pa bomo lastno zalogo.

Stabilna in težka, a tudi kompaktnih mer

Preizkušena stroja spadata v manjši razred cepilnikov, a gre kljub temu za zelo robustna stroja. Za cepljenje drv potrebujemo težko in stabilno napravo, kar pomeni, da je enostavno prestavljanje po terenu drugotnega pomena. Vendar pa imata oba cepilnika kolesa in ročice za prestavljanje, tako da manipulacija ni zahtevna, če ju le prestavljamo po ravnem terenu. K temu pripomorejo tudi zmerne dimenzije, saj gre konec koncev za napravi vstopnega razreda. Sedemtonski LSEm 7000 je s spuščenim cepilnim nožem visok 115 centimetrov, v obdobju neuporabe pa brez težav najdemo prostor tudi za ležeči LSEm 5000 s petdesetimi centimetri višine.

Pri delu moramo misliti na varnost

Pettonski LSEm 5000 je 45-kilogramska naprava; kompaktna in namenjena pripravi manjših količin drv. Cepilnik upravljamo dvoročno prek gumba in ročice. Z desno roko vklopimo motor (gumb mora biti pritisnjen ves čas delovanja), z levo pa zagrabimo ročico in vklopimo hidravlično črpalko, ki s ploščo potisne les v sekiro cepilnika in ne obrnjeno. Dvoročni sistem vklopa preprečuje, da bi med delom z roko posegali v nevarno območje, je pa način dela nekoliko drugačen od delovanja običajnih vertikalnih cepilnikov. Pri delu je pomembna pravilna postavitev, da klečimo za cepilnikom in ne pred njim, prav tako moramo paziti, da se ne sklanjamo nad les v cepilniku. Stroj bi moral biti skonstruiran tako, da bi spontano usmerjal v varno uporabo. Težava očitno pesti male horizontalne cepilnike vseh proizvajalcev, zdi pa se nam, da bi lahko pomagal že manjši zaščitni okvir ali drugačna postavitev gumba za vklop in ročice, ki bi uporabnika vodila v pravilen položaj na varni strani naprave.

Medtem ko pri vertikalnem cepilniku kakšen kos lesa zaradi močnih sil odleti predvsem proti tlom, pri LSEm 5000 odleti horizontalno prek cepilne sekire ali vstran. Tudi pri malem cepilniku moramo biti zato previdni in ob delu moramo biti pozorni na okolico; cepilnik obrnemo stran od ljudi, pomočnike pa opozorimo na nevarnost. Pri obeh cepilnikih priporočamo tudi uporabo zaščitnih očal in čelade, predvsem pa da stroja ne poganjamo na silo v les, če vidimo, da se je cepljenje ustavilo.

Večje moči nismo pogrešali

Cepilnika sta se na preizkusu izkazala kot suvereni napravi z močjo, ki je razcepila tudi bolj grčav les. Veliko je odvisno od načina dela in lesa. Na cepljenje vpliva vlažnost lesa, dolžina, premer in razporeditev grč. Z manjšim cepilnikom smo brez težav razcepili pol metra dolg kos lesa (maksimalna dolžina cepljenca je 52 cm), pri najbolj grčavih kosih pa moramo grče obrniti stran od cepilne sekire. Težava se torej pojavi, če imamo takšno smolo, da so grče na obeh straneh nerazcepljenega lesa, kar zna cepilniku predstavljati nepremostljiv izziv. Sicer je delo potekalo gladko. Ustavimo se, ko moramo umakniti razcepljena drva (oziroma premakniti cepilnik) ali pripraviti nova.

Pri horizontalnem cepilniku je umikanje drv nekoliko bolj zamudno, saj pri vertikalnem modelu sama padajo na dva stranska kupa. Na delo je ugodno vplivalo tudi, da smo cepilnik dvignili na srednje visoko stojalo. Pri delu na tleh je sicer manj dvigovanja težkih drv, a dalj časa trajajoče klečanje je vseeno naporno. Z dvignjenim cepilnikom stojimo na nogah, tako da smo bolj odzivni, telo pa ni v prisiljeni drži. Če računamo, da je cepilnik namenjen predvsem za cepljenje krajših drv (na primer za kamin), tudi dvigovanje ne bi smelo predstavljati posebnega napora. Cepilnik za popoln pomik sekire in vrnitev v začetni položaj potrebuje približno petnajst sekund. Hitrost pa je relativna – če primerjamo z ročnim cepljenjem lepega ravnega lesa, je to veliko. Kadar pa nas čaka posušena grčava bukev, je absolutni zmagovalec enačbe cepilnik. Kljub majhnosti so bili preveč grčavi kosi lesa za LSEm 5000 na testu redkost. Zaradi enostavne uporabe ga priporočamo tudi fizično manj zmogljivim uporabnikom, ki želijo sami razcepiti manjšo količino lesa za kamin ali samostoječo peč.

Pomembno je, kako delamo

Vertikalni cepilnik LSEm 7000 že omogoča pripravo nekaj kubičnih metrov drv, a ne toliko zaradi razlike v moči, temveč zaradi vertikalnega načina dela. Drva padajo na dva kupa, na nogah smo okretni in hitro odzivni. Vse imamo pod nadzorom; drva umikamo ob cepilnik, cepljenje pa nadzorujemo z ročico hidravlične črpalke oziroma z nadzorovanjem čeljusti, ki objemajo obdelovani les. Cepilnik LSEm 7000 lahko prilagodimo tipu lesa. Polico, na katero postavimo poleno, lahko postavimo v tri različne položaje glede na dolžino lesa (do 56, 81 in 105 cm), razmak čeljusti lahko povečamo ali zmanjšamo. Delo je tako hitrejše, bolj zanesljivo pa razcepimo tudi daljša zahtevna polena. Cepilnik LSEm 7000 je zaradi moči, prilagoditev in načina dela primeren za pripravo drv za lastno kurjavo. Teoretično lahko z njim cepimo metrska polena do premera trideset centimetrov. To smo potrdili tudi praktično, čeprav so v bližini cepilnikovih skrajnih zmogljivosti pogostejši primeri, ko se les ne razcepi v enem premiku sekire ali pa se zagozdi v sredini polena. Naša izkušnja kaže, da tudi cepilniki z manjšo cepilno silo zmorejo cepljenje velikih kosov, saj se prekinitvam in zagozdenjem najlažje izognemo s pravilnim delom. Pri našem pet- in sedemtonskem cepilniku se je pokazalo, da je to precej pomembno. Grčo smo obrnili na spodnji konec naprave, rezilo cepilnika smo usmerili na pravilno mesto in razcepili tudi dolge in grčave kose lesa. Če je les zelo grčav, ga ne cepimo po polovici, temveč postopoma ob straneh.

Vsak za svoj namen

Preizkušena cepilnika nista namenjena za pripravo velikih količin drv iz debel velikega premera, a sta zanimiva zaradi nekaterih specifičnih prednosti. Zaradi enofaznega motorja ju lahko priključimo povsod, zaradi električnega motorja sta uporabna tudi v notranjih prostorih. Na uporabo sta pripravljena že ob nakupu in ju na delo vzamemo »iz škatle«, delo ne zahteva posebnega napora ali znanja, vzdrževanja na letni ravni je malo. Pri malem cepilniku LSEm 5000, ki je cenovno dostopen in učinkovit pripomoček, opozarjamo na varnost pri delu, pri LSEm 7000 pa pripomb nimamo. Za svoj namen je cepilnik odličen. Z zmernim stroškom lahko poskrbimo za samostojno cepljenje drv za lastno uporabo in ga priporočamo za cepljenje okrog desetih kubičnih metrov na leto.