Niti protesti ljudi iz okolice podjetja Ekologija na Trati pri Škofji Loki, niti izredna seja mestnega sveta, niti javne objave o strahu pred požarom več kot leto dni niso zadoščali, da bi tja prišel požarni inšpektor iz Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Glavni inšpektor Milivoj Dolščak nam je julija pojasnil, da tam inšpekcijskega ogleda do zdaj sploh niso opravili. Zganili so se šele ob prijavi, ki so jo prejeli julija letos in je vezana na pismo Rolanda Krajnika in somišljenikov iz civilne pobude. Slednji na požarno nevarnost pri delovanju Ekologije (v lasti Saubermacherja Slovenija, ki je v lasti avstrijskega podjetja z istim imenom) opozarjajo že mesece.

Gre za podjetje, ki se ukvarja z nevarnimi odpadki in od Agencije RS za okolje pričakuje dovoljenje za povečanje količin teh odpadkov na Trati. Prav to je spodbudilo krajane in škofjeloške politike k akciji, da bi ugotovili, kako nevarno bi bilo lahko to podjetje okolju v primeru, če bi se zgodila nesreča in kako dobro so na kaj takega v podjetju pripravljeni. Junija si je podjetje ogledal gasilski strokovnjak in poveljnik škofjeloških gasilcev Andrej Štremfelj ter ocenil, da je bil njegov obisk »prezgoden«, ker v podjetju ni urejena ne pasivna in ne aktivna požarna zaščita, gasilci pa ne morejo nadomestiti tistih, ki so za to odgovorni v podjetju, oziroma nadzora zunaj njega. V podjetju so takrat zagotovili, da je pri njih »področje požarne varnosti urejeno skladno z zahtevami zakonodaje«.

Inšpektor ugotovil več nepravilnosti

Avgustovski obisk inšpektorja pa je izpostavil več nepravilnosti od neustrezno prilagojenega požarnega reda do usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom, nekatere evidence niso skladne s predpisi, nepravilnosti so bile ugotovljene pri opremi oziroma napravah za odkrivanje in začetno gašenje požara. Inšpektorjeve ugotovitve za zdaj potrjujejo, da v podjetju ni vse v najlepšem redu.

V civilni pobudi ugotavljajo, da ugotovitve inšpektorja potrjujejo njihove dvome. »Za nas so te ugotovitve grozljive in terjamo, da podjetje zaprejo. Zlasti zato, ker bi bile posledice požara veliko hujše kot pri Kemisu na Vrhniki. Gre za prostore, ki so stari 60 let, kriti s salonitno kritino, čeprav tako stene kot streha ne bi smele biti gorljive, da o res premajhnem požarnem bazenu ne govorim. Kam bi odtekala s kemikalijami prepojena požarna voda? Gašenje dejansko sploh ni možno in tak objekt v Avstriji ne bi mogel stati, pri nas pa lahko,« trdi Rolando Krajnik in dodaja, da ugotovitve uradnih oseb potrjujejo, da v podjetju Ekologija do zdaj niso govorili resnice in bi bil požar na njihovi lokaciji huda ekološka katastrofa.

Krajnik tudi opozarja, da na pismo krajanov, ki so ga poslali tudi predsedniku vlade in številnim drugim državnim ustanovam, doslej niso prejeli ustreznega odgovora. Čeprav je pismo krajanov prejel tudi premier Miro Cerar, Krajnik do zdaj od številnih državnih ustanov ni prejel nobenega odgovora in zato bodo v škofjeloški civilni pobudi pozvali ljudi k protestom za zaščito okolja.

V Ekologiji trdijo: Ni razlogov za zaprtje

Na vprašanja, kako komentirajo ugotovitve inšpektorja, še posebej v luči njihovih dosedanjih zagotovil, da so za požarno varnost poskrbeli v skladu z zakonodajo, so iz Ekologije odgovorili prek njihove agencije za stike z javnostjo in zatrdili, da so ugotovljene le manjše nepravilnosti, ki niso takšne narave, da pogoji za varno obratovanje ne bi bili zagotovljeni.

Po njihovem inšpektor ni ugotovil nepravilnosti, zaradi katerih bi bilo mogoče »šteti, da so prostori podjetja Ekologija glede požarne varnosti neprimerni«. Če bi bilo tako, bi požarni inšpektor odredil strožje ukrepe, kot je začasna prepoved opravljanja dejavnosti ipd. V podjetju navajajo, da od leta 2011 do danes ni bilo pri njih nobenega požara, vse nepravilnosti pa bodo še pred rokom odpravili.