»Sodelovanje v Zlati niti je za nas pomenilo dodatno medijsko izpostavljenost. Pridobili smo ne samo dodatno referenco pri zaposlovanju, pač pa tudi kakovosten in strokoven kader, kar je v naši stroki sicer zelo težko, saj orodjarjev na trgu dela primanjkuje. To dokazuje, da smo tudi za sodelavce z deficitarnimi poklici zanimivi. V avgustu načrtujemo zaposlitev dveh sodelavcev, vsaj tri pa še do konca leta. Prav tako si prizadevamo takšno dinamiko zaposlovanja nadaljevati tudi v prihodnjem letu,« pravi Dada S. Brunšek, vodja prodaje v Orodjarstvu Polovšek. V tem družinskem podjetju z Raven na Koroškem, ki deluje že od leta 1994 in trenutno zaposluje 20 ljudi, s prihodki pa se približuje prvemu milijonu evrov, so se lani prvič odločili za sodelovanje v Zlati niti.

Niso vplivali na zaposlene

Za njimi je po besedah Brunškove zares dobra izkušnja. Za sodelovanje v Zlati niti so se odločili, ker so želeli jasno sliko o tem, kako jih vidijo in doživljajo zaposleni, kakšen delodajalec so skozi njihove oči. »Na odgovore in posledično na rezultate ankete nismo želeli vplivati z ničimer, prav tako nismo tik pred zdajci sodelavcev dodatno spodbujali, da bi nas ocenili višje, kot sami menijo,« je poudarila Dada S. Brunšek. V teh dneh se že odločajo o vnovičnem sodelovanju v Zlati niti. »Želimo rasti, želimo se razvijati in zato vlagamo v znanje ter razvoj vseh zaposlenih,« zatrjuje Brunškova.

V Orodjarstvu Polovšek so bili zelo veseli, ker so z njimi želela deliti izkušnje iz Zlate niti tudi druga podjetja, ki so v izboru že stari mački. »To je bila pozitivna medsebojna izmenjava informacij. Prejeli smo čestitke tudi iz konkurenčnih podjetij, kar potrjuje, da lahko sodelujemo. Utrdili smo medsebojno povezanost tudi na osebni ravni.«

»Lani se nismo uvrstili med finaliste. Tega tudi nismo pričakovali, kar pa ne pomeni, da bomo na tej točki ostali. Če se želimo razvijati, moramo sprejeti izzive in v Zlati niti sodelovati znova. Ključni dejavniki uspeha so različna poslovna področja, na katerih se moramo razvijati in slediti potrebam in razvoju trga. Delo, vztrajnost, izkušnje in osredotočenost na zastavljene cilje so v podjetništvu samo nekateri izmed dejavnikov uspeha. V sedanjem času ni prostora za strahove, ki imajo negativen vpliv na podjetje. Za nas je strah samo začimba, zaradi katere želimo zajemati izkušnje in nova znanja s čim večjo žlico,« je slikovita Dada S. Brunšek iz Orodjarstva Polovšek.

Dvajseterica novincev

Podjetja, ki želijo izmeriti kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo ter se širši javnosti pokazati kot dobri zaposlovalci, so k prijavi na izbor Zlata nit 2017 že vabljena. Elektronsko prijavnico najdejo na www.dnevnik.si/zlatanit, ob prijavi pa bodo s povratno pošto dobili dodatna navodila in več informacij o poteku izbora. Zlata nit je lani na 10-letnico izbora prvič poleg Orodjarstva Polovšek pritegnila še 19 podjetij, ki so z drugimi tvorili družbo 87 podjetij, ki so želela dobiti celovito sliko o odnosu med zaposlenimi in organizacijo.

Ker smo še vedno v času gospodarske rasti in s tem tudi povečanega obsega zaposlovanja, gre pričakovati, da se bo za Zlato nit 2017 prijavilo še več podjetij kot minula leta po začetku krize, s čimer bi se število prijavljenih organizacij že lahko približalo številki 100. Dobrih sto jih je bilo namreč v povprečju prva leta Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit.