Evropska komisija je Hrvaški za sporni most na Pelješac iz kohezijskih sredstev odobrila 357 milijonov evrov, kar pokrije 85 odstotkov vrednosti projekta. Slovenija bo za drugi tir mogoče dobila drobiž. To jasno kaže (ne)spetnost in (ne)sposobnost naših pogajalcev in lobistov z opevano evropsko komisarko Bulčevo vred. Očitno so sosedi z balkanskimi manirami sposobnejši od nas, ki delamo po »evropskih« pravilih.

Matjaž Martinšek, Ljubljana