Na to pomanjkljivost nas je opozoril naš bralec iz Goriških brd, sicer navdušen rekreativni kolesar. Vstop na kolesarsko stezo, ki je del daljinske kolesarske povezave med Novo Gorico in Predelom, je v Solkanu s sabotinske ceste. Označb z izjemo napisa na asfaltu in prometnega znaka pred spustom po 18-odstotnem klancu ni.

V Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, ki v sodelovanju s področnimi razvojnimi agencijami v 13 severnoprimorskih občinah izvajajo aktivnosti za vzpostavitev kolesarskega omrežja v tem delu Slovenije, so nam povedali, da bodo v drugi polovici letošnjega leta označili kolesarske povezave, ki bodo začasno, do zgraditve kolesarske infrastrukture, potekale po obstoječi infrastrukturi po manj prometnih državnih in občinskih cestah, kolesarskih poteh in nekategoriziranih cestah. Kolesarsko omrežje na severnem Primorskem naj bi po napovedih dokončali do leta 2023.

S kolesom po brvi čez reko Sočo

Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica, pa je k temu dodala: »Strinjamo se, da je dostop do državne kolesarske steze za kolesarje, ki želijo dostopati do nje, neustrezno označen. Povezava še ni dokončana. Njen iztek v Novi Gorici oziroma Solkanu naj bi se končal s povezavo na brv čez Sočo, katere gradnja naj bi se skladno z načrti začela v letu 2018. Od tu naprej pa se nadejamo, da bomo na osnovi sredstev projekta Čezmejni park Soča slednjo povezali prek mejnega pasu do kolesarske poti na Erjavčevi oziroma navezali na omrežje kolesarskih poti v Novi Gorici, Šempetru in Gorici.«

Sestavni del projekta bi morala biti tudi ustrezna signalizacija za kolesarje. Signalizacijo naj bi uskladili tudi v povezavi z načrtovano prometno preureditvijo križišča Solkan - Brda. »Naložba v preureditev križišča je v fazi priprave izbire izvajalca. Mestna občina Nova Gorica je podpisala sporazum o sofinanciranju z direkcijo za infrastrukturo. Signalizacije samostojno ne moremo urejati, saj gre za usmerjanje kolesarjev z lokalne na državno cesto,« so še dodali na novogoriški občini.

Povezava Primorske z Gorenjsko

Načrtovana kolesarska povezava med Novo Gorico in Predelom naj bi se v prihodnosti navezala na kolesarske poti v Italiji in Avstriji, na območju Rateč pa spet na slovenske kolesarske steze. Dva odseka, in sicer Kranjska Gora–Gozd - Martuljek–Jesenice (vrednost projekta 4,1 milijona evrov) in Jesenice–Lesce–Bled (1,6 milijona evrov) sta bila dokončana med letoma 2007 in 2013. Vrednost kolesarske povezave Solkan–Prilesje pri Plavah je skupaj z navezavo na državno cesto Solkan–Brda in odsekom proti italijanski meji nekaj več kot 5,5 milijona evrov, od tega je bilo 4 milijone evrov pridobljenih iz evropskega denarja.

Nov dostop po brvi čez reko Sočo pa naj bi uresničili s pomočjo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje in projekta Park Isonzo – Soča. Brv naj bi postavili v višini solkanskega kajakaškega centra, prav tako pa bo treba zgraditi 160 metrov kolesarske poti. V pripravi je že projektna dokumentacija. Realno je dokončanje del pričakovati do konca prihodnjega leta. Vrednost gradnje brvi ocenjujejo na 700.000 evrov. V solkanskem športnem parku pri kajakaškem centru pa so v okviru projekta regionalnega omrežja kolesarskih povezav severne Primorske lani postavili tudi kolesarsko počivališče.